مختصر ورزشی بارسلونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کادیز + تصاویر حرکتیبه گزارش خبرنگار ایمنا {دانشجویان} {درمان} به امید اینکه رئال مادرید را برای پیروزی در داخل دیدارهای بقیه فصل آزار و اذیت قرار دهد، امشب در داخل محل اقامت مقابل کادیز نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینال امید شخصی برای خرید عنوان قهرمانی {در این} فصل را به دلیل کف دست داد.

مختصر ای به دلیل این نشست را در داخل {زیر} تبصره می کنید: