مختصر ورزشی رئال مادرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید چلسی + تصاویر حرکتیبه گزارش ایمنا، رئال مادرید در داخل استمفوردبریج همراه خود نتیجه نهایی 3 بر عالی چلسی را شکست داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدار بازگشت 2 کارکنان در داخل سانتیاگو برنابئو برگزار شد.

مختصر ای به همین دلیل این نشست را در داخل {زیر} بیانیه می کنید: