مختصر ورزشی هلند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانمارک + تصاویر حرکتیبه گزارش خبرنگار ایمنا، نیروی کار های هلند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانمارک در داخل روزهای فیفا دی در داخل دیداری دلپذیر به مصاف هم رفتند کدام ممکن است در پایان نیروی کار سراسری هلند سودآور شد حریف شخصی را 4 بر 2 شکست دهد.

مختصر ای به دلیل این نشست را در داخل {زیر} تفسیر می کنید: