مدیرمسئول روزنامه آرمان سراسری درگذشتبه گزارش ایمنا، حسین عبدالله مدیرمسئول را انتخاب کنید و انتخاب کنید سردبیر روزنامه آرمان سراسری صبح بلافاصله سه شنبه بر تأثیر سکته قلبی درگذشت.

مرحوم عبدالله متولد 1350 بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش روزنامه نگاری شخصی را به دلیل دهه گذشته 70 همراه خود حضور در داخل نشریات متنوع تحریک کردن کرد.

وی در داخل دهه گذشته هشتاد مدیرمسئول روزنامه سوط العدل بود. در داخل 12 ماه 1367 روزنامه «آرمان بلافاصله» را راهی که در آن اندازی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل 12 ماه 1369 صاحب روزنامه «آرمان سراسری» شد.

منبع مفید: ارنا