مراسم عروسی تبدیل شدن به عزا شدبه گزارش ایمنا، سرهنگ خلیل شعبانیان اظهار داشت: در داخل پی تصمیم یکی در همه ساکنان همراه خود پلیس 110 مبنی بر شیوع نزاع دسته جمعی در داخل یکی در همه روستاهای کلانتری. تاگانکوه هفت کارکنان به دلیل پلیس شهرستان به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در داخل مراسم ازدواج این روستا برگزار شد فراوان به دلیل کودکان همراه خود {یکدیگر} نگران شدند این بین یک نوجوان 25 ساله به توضیحات نامعلومی جان شخصی را به دلیل بازو داد.

سرهنگ شعبانیان خاطرنشان کرد: اجزا انتظامی شهرستان همراه خود توافق قضایی همراه خود 12 نفر مشارکت کننده {در این} {درگیری} دسته جمعی صورت گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات پلیس در داخل خصوص دلیل پشت این حادثه مداوم است.

منبع مفید: فارس