{مزایا} و اشکالات ویتامین B3 (نیاسینامید)

ویتامین های غذایی داروها مغذی مورد نیاز هستند کدام ممکن است بدن ما برای انجام با کیفیت بالا به آنها خواهند شد می خواهد. آنها خواهند شد ترکیبات شیمیایی آلی هستند کدام ممکن است برای ادامه دادن وضعیت امور خارق العاده بدن ما می خواست هستند. با این وجود، در داخل {مقادیر} غیر مورد نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر قابل مدیریت، می توانند نتیجه در {نتایج} خصمانه شوند. این تقریباً در مورد یک مخلوط ویتامین رایج به تماس گرفتن نیاسینامید قابل اعتماد است.

نیاسینامید هر دو ویتامین B3 منصفانه ویتامین محلول در داخل آب است تخصصی ایجاد می کند {سبزیجات} بی تجربه سایه، گوشت، شیر آب، تخم خروس، لوبیا، مخمر، را انتخاب کنید و انتخاب کنید غلات کشف شد می تواند باشد. به دلیل آنجایی کدام ممکن است نیاسینامید به دلیل مشتقات ویتامین B است، در داخل یک تعداد زیادی از تقویت می کند های ویتامین B نیز کشف شد می تواند باشد. این ماده شناخته شده به عنوان منصفانه کار کردن به مقیاس عقب دهنده کلسترول ldl شناخته می تواند باشد کدام ممکن است کلسترول ldl ناسالم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطرناک LDL را عملکرد مکان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل عین جاری سطوح بالای کلسترول ldl با کیفیت بالا را نگه داشتن می تنبل.

دوز قابل توصیه شده هر روز نیاسینامید برای بزرگسالان 16-18 میلی خوب و دنج به همان اندازه کمتر از 35 میلی خوب و دنج در داخل روز است. این را می توان به دلیل دارایی ها غذایی هر دو به دلیل تقویت می کند های ویتامین B کمپلکس به بازو آورد. {در این} {مقدار} مدیریت شده به دلیل بلعیدن نیاسینامید، می توان به درآمد مثبت بازو کشف شد. مزایای بزرگ نصب شده شده شامل می شود انجام خالص سیستم گوارش، {درمان} پلاگر، تنفسی سلولی، متابولیسم کربوهیدرات، تقویت ورود به خون، به مقیاس عقب کلسترول ldl را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقویت حافظه است. ممکن است حتی به مبتلایان رنج بردن از {بیماری} های التهابی منافذ و پوست، به طور قابل توجهی جوش ولگاریس پشتیبانی می تنبل، در نتیجه خواص ضد التهابی نیاسینامید، نتایج یدیدها را مانع ایجاد می کند، کدام ممکن است ممکن است {شرایط} التهابی جوش را بدتر کردن تنبل. نیاسینامید شناخته شده به عنوان منصفانه آنتی اکسیدان به دلیل بدن ما به سمت آلودگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سمومی کدام ممکن است ممکن است به طور اضافی هر روز همراه خود آن قرار است ها برخورد با شود سپر می تنبل. توسعه در داخل تحقیق فعلی موقعیت نیاسینامید را شناخته شده به عنوان منصفانه {درمان} کمکی در داخل {درمان} بیشتر سرطان ها مطمئن کرده است، همراه خود نیاسینامید شناخته شده به عنوان منصفانه کار کردن شیمی درمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظریف کننده پرتو کدام ممکن است هیپوکسی تومور را در کل فاصله شیمی درمانی به مقیاس عقب می دهد.

عدم وجود نیاسینامید هر دو اکتسابی {ناکافی} نیاسینامید در داخل برنامه کاهش وزن ممکن است نتیجه در هدف اصلی ضعیف، تحریک پذیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل اسبابک ها از حداکثر، هذیان، اسهال، بی تفاوتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامیدی پزشکی شود. بثورات، جراحات، بوی ناسالم دهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی خوابی نیز به دلیل {علائم} درجه {ناکافی} نیاسیمید در داخل بدن ما گزارش شده است.

زیاده روی در داخل چیزی قطعا با کیفیت بالا نخواهد بود، بسیار مهم نخواهد بود کدام ممکن است چقدر فوایدی را به آن قرار است نسبت دهید. در داخل دوزهای خیلی بارگیری، نیاسین ممکن است باعث خشکی منافذ و پوست، مسائل گوارشی مختلف، درجه قند خون نخست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {آسیب} از حداکثر کبدی شود.

توجه داشتن به این نکته مورد نیاز است کدام ممکن است نیاسینامید را می توان در کنار همراه خود ویتامین های گروه B بلعیدن کرد به همان اندازه نتایج آن قرار است {بهینه} شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل صورت ترکیبی همراه خود ویتامین C ممکن است فوق العاده عملی تر باشد یا نباشد.

در داخل مجموع، هیچ دلخوری کردن حفاظت تقریباً در مورد بلعیدن نیاسینامید {وجود ندارد} به همان اندازه روزی کدام ممکن است به دلیل نتایج آن قرار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان تحمل آن قرار است در داخل در برهه ای به سختی کافی به یاد داشته باشید.