مطمئن شدن 4 خدمه پایانی لیگ بسکتبال / {حذف} محرم همراه خود الهاشمی!به گزارش ایمنا، در داخل فینال دیدار مرحله 1 چهارم آخرین لیگ بسکتبال پسرها ایران، عصر در لحظه (پنجشنبه) 12 فروردین 1401، خدمه روال سیرجان همراه خود شیوع مقابل مهرام مدی، این خدمه همراه خود صعود به نیمه آخرین غافلگیر شد. این فصل بیرون به همین دلیل رقبا باشد یا نباشد

{در این} دیدار شاگردان مصطفی الهاشمی تنظیم خوبی در داخل ترکیبی محرم داشتند با این وجود به همین دلیل کوارتر {سوم} شاگردان علی ارزمندی همراه خود درایت دراگوویچ، پونکراشف را انتخاب کنید و انتخاب کنید طاهرخانی ضربان قلب {مسابقه} را در داخل انگشت گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل سومین {مسابقه} سری پیروز شدند. 66-73 خدمه نظم آوران در داخل مجموع 2 بر 1 مهرام را شکست داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارمین (فینال) صعود کننده به نیمه آخرین لیگ برتر شد.

کوارترهای اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم این ورزشی 12 بر 9 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 12 بر 12 به درآمد مهرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوارترهای {سوم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارم 8 بر 23 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 26 بر 29 به درآمد نظم آوران منجر به.

در نهایت این دیدار امیر طاهرخانی مهاجم تجهیزات گلف نیروی دریایی همراه خود 23 {امتیاز}، 11 ریباند را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 پاس نتیجه در گل ضمن سند دبل عالی شرکت کننده پایین شد. او می رود خواهد شد عنوان گلزن ترین شرکت کننده این دیدار را به همین دلیل آن قرار است شخصی کرد.

بدین آماده سازی همراه خود صعود ذوب آهن، سه خدمه به همین دلیل 4 خدمه جدیدترین لیگ برتر به رئوس مطالب {زیر} مطمئن شدند:
1) کیمیاگر قم

2) شهرداری گرگان

3) ذوب آهن اصفهان

4) برگزارکنندگان سیرجان

منبع مفید: ایسنا