{نتایج} مقدماتی جام بین المللی آسیا + جدول


به گزارش خبرنگار ایمنا، در لحظه سه شنبه {نهم} فروردین ماه، هفته {نهم} رقبا های مقدماتی گروه B جام بین المللی {فوتبال} 2022 قطر در داخل آسیا برگزار شد.

کارکنان سراسری {فوتبال} چین به دلیل ساعت 20:30 به مصاف عمان سر خورد. این دیدار همراه خود شیوع 2 بر a 0 عمان منجر به به همان اندازه چین نتواند سه {امتیاز} این دیدار را خرید تنبل.

کارکنان های سراسری {فوتبال} ژاپن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویتنام به دلیل ساعت 15 به مصاف هم رفتند. این دیدار در داخل حالی همراه خود جذب می کند خوب بر خوب منجر به کدام ممکن است گل دوم کارکنان {ژاپنی} در نتیجه برخورد توپ به این شرکت کننده لغو شد.

کارکنان سراسری {فوتبال} عربستان میزبان کارکنان سراسری {فوتبال} استرالیا بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دیدار به دلیل ساعت 20:30 به راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود خوب گل شیوع عربستان منجر به.

نرم افزار این گروه در نهایت هفته {نهم} به رئوس مطالب {زیر} است:

نتایج مقدماتی جام جهانی آسیا + جدول