نشست «نقد و نظر» تاثیر جام جهانی بر ورزش جهان و خاورمیانه در خبرگزاری ایمنا+اکس


به گزارش خبرنگار ایمنا، در آستانه جام جهانی 2022 قطر نشست تخصصی تاثیر فرهنگی، اجتماعی و ورزشی بزرگترین رویداد فوتبال بر ورزش جهان و خاورمیانه برگزار می شود.

در این جلسه اساتید دانشگاه رسول نظری شرکت داشتند خوراسگونمهدی سلیمی استاد دانشگاه اصفهان، قاسم حدادی فر مربی تیم فوتبال ذوب آهن، جلیل شیخ سجادیه کارشناس گردشگری و دیوید دبیر دانشگاه نصراصفهانی ایمنا در سالن اجتماعات خبرگزاری برگزار می شود، تاثیر فرهنگی، اجتماعی و ورزشی بزرگترین رویداد فوتبال بر ورزش جهان و خاورمیانه بررسی می شود.

نشست نقد و نظر درباره تاثیر جام جهانی بر ورزش جهان و خاورمیانه در خبرگزاری ایمنا+اکس

نشست «نقد و نظر» چهارمین برنامه از سری برنامه های تخصصی امروز خبرگزاری ایمنا است. 25 چهارشنبه آبان ماه ساعت 16:00 در خبرگزاری ایمنا برگزار می شود و جزییات این نشست به زودی اعلام می شود.