نظر معاون رئیس جمهور در مورد موضوع آب قومی بودمجید نادرالاصلی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: تلاش افرادی که رئیس جمهور و هیئت همراه را به اصفهان معرفی کردند و در طرح مسائل و مطالبات جدیت لازم را از خود نشان دادند قابل تقدیر است.

وی با بیان اینکه رهبری استان تلاش زیادی برای برجسته کردن موضوعات کلیدی اصفهان انجام داده است، گفت: برنامه‌ها و دیدارهای رئیس‌جمهور بی‌نظیر بوده است.

رئیس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: به دنبال این بوده ایم که صدای مشترک اصفهانی ها، نخبگان دانشگاهی و سایر رده ها به ویژه در حوزه آب داشته باشیم. به دست آورد. “

وی افزود: در کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شورای اسلامی شهر به یک اجماع کلی در سطح جامعه رسیده ایم که در نهایت صدای آب را به عنوان یک موضوع کلیدی بلند کرده است. تقاضا».

نادرالاصلی افزود: موضوع آب و جریان زاینده رود از سراب به پایاب را به اطلاع عموم رساندیم و همه بحث ها در این زمینه به پایان رسیده است.

وی با بیان اینکه در سفر رئیس جمهور، سخنانی در جلسه شورای اداری استان در تضاد با اهداف کلی مردم اصفهان مطرح شد و توسط معاون اجرایی رئیس جمهور به صورت شعر قرائت شد.

رئیس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: سولات مرتضوی ده ها سال بود که در کشور زندگی نکرده بود و مسئله قومیت بر تاریخ چهل ساله او تأثیر گذاشته بود و نمی توانست ملیت خود را پنهان کند.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل درک مختصر سیاسی و اجتماعی سخنان معاون اجرایی رئیس جمهور در اصفهان، نتوانست در این فضا رفتار کند و چیزهایی را به مردم اصفهان گره بزند که در شأن مردم این شهر نیست. . . سولات مرتضوی شعری را بر اساس شعر «نباید تدریجی خرج کرد» خواند و این شعر هوشمندانه انتخاب شده و دلالت بر شجاعت و فداکاری مردم اصفهان نداشت.

نادرالاصلی گفت: باید دانست که ورود اصفهان ریشه در تاریخ اصفهان دارد، اما معاون اجرایی رئیس جمهور در گزارش خود به همه چیز اشاره کرد، جز شجاعت و فداکاری اصفهان حتی زمانی که شهرشان در محاصره ملحدان بود. ایدئولوژی ها. آنها با شجاعت خود منطقه را از این افکار نجات دادند.

وی افزود: معاون رئیس جمهور به این اقدامات اشاره ای نکرد و چنین اظهاراتی صحت ندارد و امیدواریم معاون رئیس جمهور رسما از مردم اصفهان عذرخواهی کند و بگوید این موضوع بر اساس یک تصور غلط است.

رئیس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه جایگاه اعضای شورای اسلامی شهر سولات مرتضوی اعتراض کرد و اعتراض خود را تقدیم وی کرد که در صورت عدم عذرخواهی معاون اجرایی رئیس جمهور، موضوع را در حوزه های مختلف حکومتی و رسانه ای ادامه می دهیم و حقوق شهروندی را تضییع نمی کنیم.

وی افزود: مقام عالی استان، استاندار اصفهان باید نسبت به صحبت های معاون اجرایی رئیس جمهور درباره زاینده رود واکنش نشان می داد.