نفت نپخته صعودی شد/هزینه نفت به همان اندازه پیش به دلیل همین الان ۱۱ اردیبهشتبه گزارش خبرنگار ایمنا، هزینه نفت اوپک، نفت برنت، نفت WTI را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفت با کیفیت حرفه ای ایران همراه خود نوسان‌هایی در کنار بود؛ اصلاحات قیمتی آن‌ها به رئوس مطالب {زیر} است:

۱. هزینه سبد نفتی اوپک به ۱۰۵.۳۳ دلار آمریکا رسید.

۲. هزینه نفت برنت در داخل آمریکا همراه خود ۰.۶۳ شانس پیشرفت به ۱۰۷.۱۴ دلار آمریکا رسید.

۳. هزینه نفت برنت در داخل {انگلیس} همراه خود ۰.۳۴ شانس به کاهش به ۱۰۶.۰۸ دلار آمریکا رسید.

۴. هزینه بین المللی نفت نپخته همراه خود ۰.۰۱ شانس پیشرفت به ۱۰۴.۱۱ دلار آمریکا رسید؛ ممکن است حتی هزینه نفت WTI موجود در بازار آمریکا همراه خود ۰.۵۸ شانس پیشرفت به ۱۰۴.۶۹ دلار آمریکا رسید.

۵. نفت با کیفیت حرفه ای ایران به ۱۰۷.۹۱ دلار آمریکا رسید.

۶. هزینه بین المللی بنزین همراه خود ۰.۰۷ شانس به کاهش به ۳.۴۳۰۴ دلار آمریکا رسید.

۷. هزینه بین المللی سوخت خالص همراه خود ۰.۳۲ شانس به کاهش به ۷.۲۴۵ دلار آمریکا رسید.

۸. هزینه بین المللی نفت شومینه همراه خود ۰.۲۹ شانس پیشرفت به ۳.۹۹۴۹ دلار آمریکا رسید.

۹. هزینه بین المللی گازوئیل همراه خود ۱.۵۴ شانس پیشرفت به ۱۲۲۰.۵ دلار آمریکا رسید.

۱۰. هزینه نفت با کیفیت حرفه ای عربستان ۱۰۹.۱۷ دلار آمریکا ادعا شد.