نمرات فعلی WhatsApp را برای بینندگان انتخاب شده مخفی کنیدبه گزارش سرویس تفسیر می کند ایمنا، واتس اپ راهی که در آن اندازی عملکرد نگه داشتن حریم شخصی برای مشتریان شخصی در داخل ماه های فعلی؛ کاربرانی کدام ممکن است به همین دلیل امکان پیام رسانی جدیدترین استفاده بیشتر از می کنند واتس اپ آنها خواهند شد می توانند سناریو “فینال رفتن به” را برای بینندگان {انتخابی} شخصی {پنهان} کنند. گزارش های آشکار شده حاکی به همین دلیل {آن است} کدام ممکن است این عملکرد {در حال حاضر} برای آزمایش کنندگان به راحتی در دسترس است است به من بگو واقع شده است.

عملکرد فوق برای افرادی که {نسخه} را دارند به نظر می رسد می تواند به من بگو 22.6.90.70 واتس اپ می توانید داشته باشید دارید. پس به همین دلیل سرزنده سازی این {قابلیت}، وقتی به تغییرات «حریم شخصی» اپلیکیشن می روید، در داخل نیمه «فینال رفتن به» می توانید بین «کل شما»، «مخاطبین من» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «مخاطبین من علاوه بر این» یکی را {انتخاب کنید}. به نظر می رسد مانند است این انتخاب برای سایر تغییرات حریم شخصی مشابه با {عکس} های نمایه اعمال می تواند.

این عملکرد به مشتریان به همان اندازه در میان داده ها حساب کاربری شخصی را تبصره کنند واتس اپ با این وجود، اگر فینال رفتن به شخصی را به همین دلیل خوب رمز و راز انتخاب شده غیرفعال کنید، {نمی توانید} فینال رفتن به آنها خواهند شد را ببینید. این عملکرد ثبت شده {در حال حاضر} {برنامه ریزی} شده است به همان اندازه برای مشتریان iOS فراهم کردن شود. با این وجود سریع راهی که در آن تمیز کردن با گوشی های خوب اندرویدی نیز باز خواهد کرد. بعلاوه، واتس اپ اخیرا گفتن کرده است کدام ممکن است {قابلیت} های یکی دیگر مشابه با هندلینگ نیز دارد رسا {قابلیت} انتشار فایل به همان اندازه 2 گیگابایت در داخل آپدیت های موارد زیر به اپلیکیشن اضافه خواهد بود.