نیاز به تغییر فاصله طولی بسته به سرعت وسایل نقلیهسرهنگ اصغر زارع در گفت و گو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه تصادفات رانندگی شایع ترین نوع تصادفات است و یکی از دلایل آن رعایت نکردن فاصله مناسب با وسیله نقلیه جلویی است، اظهار کرد: تصادفات رانندگی با خودروهای سواری روبه رو هستند. .

وی افزود: بر اساس ماده 173 «ضوابط راهنمایی و رانندگی» رانندگان وسایل نقلیه ای که پشت سر وسیله نقلیه دیگری حرکت می کنند باید فاصله مناسب را برای جلوگیری از تصادف رعایت کنند.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان خاطرنشان کرد: فاصله طولی فاصله دو خودرو است. اکنون حرکتی است که با توجه به سرعت خودروها باید تغییر کند، تصریح کرد: با افزایش سرعت خودرو، فاصله دو خودرو نیز باید افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: کارشناسان به ازای هر 15 کیلومتر سرعت، طول مسافت مربوطه را معادل یک طول خودرو (شش متر) در نظر گرفتند. به عنوان مثال، اگر سرعت وسیله نقلیه 60 کیلومتر در ساعت باشد، باید چهار اتومبیل از اتومبیل جلویی فاصله داشته باشد.