هزینه طلا بلافاصله یکشنبه 18 فروردین 1401 + جدول
هزینه اشکال از طلا شامل می شود 18، 24 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 17 عیار ابتدا پیشنهادات بلافاصله {بازار} آزاد تنظیم کرد.