هندبال شهرارد اصفهان / ذوب آهن برای انتقام سر خورد!به گزارش خبرنگار ایمنا، لیگ برتر هندبال ملت پس به همین دلیل وقفه نسبتا {طولانی} در داخل فینال مرحله به همین دلیل در اطراف بازگشت ساعت شب قبلی در داخل اصفهان همراه خود شیوع مدعیان به راه اندازی شد.

در داخل شکسته نشده این رقبا ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل روز دوم این مرحله 2 کارکنان ذوب آهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپاهان به همین دلیل ساعت 20:30 روز دوشنبه 22 ورورد در داخل سالن شهید مصیمی به مصاف هندبال خواهند سر خورد.

در داخل در اطراف طلایی محافظت قرار است به آنها بروند ذوب آهن را شکست دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاگردان حمید صادقی شاه نشین کنار هم قرار دادن انتقام به همین دلیل هموطن شخصی هستند.

سپاهان نوین نه کارکنان اصفهانی لیگ برتر هندبال به همین دلیل ساعت 22:45 در داخل سالن سجادی به مصاف تاپاس کول {می رود}.