هواداران ذوب‌آهن را به ورزشگاه {آزادی} راهی که در آن ندادند/قفل را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنجیر درهای سالن به همان اندازه بالا کوارتر اولبه گزارش خبرنگار ایمنا، سومین تفریحی فینال لیگ‌برتر بسکتبال میان خدمه‌های ذوب‌آهن اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری گرگان به دلیل ساعت ۲۰:۱۵ در داخل سالن بسکتبال {آزادی} تحریک کردن شده است.

در داخل حالی این تفریحی در حال وقوع است که هواداران گرگانی اصولاً به دلیل حد تایید شده هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی سکوها در داخل جاری الهام بخش تیمشان هستند.

با این وجود در داخل اقدامی عجیب و غریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناعادلانه هواداران ذوب‌آهن پایین درهای سالن مانده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فدراسیون بسکتبال به‌در کنار مأموران حراست نمی‌گذارند هواداران گاندوهای اصفهانی به سالن {آزادی} بیایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا تیمشان باشند.

هواداران ذوب‌آهن نیز به درهای سالن می‌کوبند با این وجود درهایی که قفل را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنجیر شده ذوب‌آهن را تنها واقعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری گرگان را مهیای پیروزی کرده است.

درنهایت پس به دلیل بالا کوارتر اول این هواداران وارد ورزشگاه شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین تماشای این دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت به دلیل خدمه ذوب آهن را پیدا کردند.