هوای اصفهان آلوده است/۱۴ ایستگاه کیفیت هوا خاموش استبه گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت آب و هوای اصفهان امروز – پنجشنبه بیست و ششم آبان ماه به شرح زیر است:

امروز ایستگاه های احمدآباد در وضعیت هوای ناسالم برای گروه های حساس (نارنجی) شاخص کیفیت هوای 107، استانداری اصفهان 113 و شاخص پروین 109 دارند.

اندازه گیری کیفیت هوا در ایستگاه های هنگلب، کاوه، رهنان، میرزا طاهررودکی، بهنار، فرشادی، فیض، خرازی، ورزشگاه میثاق، خواجو، باغ غدیر، دانشگاه و مبارکه غیرفعال هستند.

در حال حاضر تنها ایستگاه های فعال شاخص کیفیت هوا در منطقه اصفهان، شهر اصفهان، شاهین شهر و. سجزی شاخص کیفیت هوای شاهین شهر 73 است سجزی با شاخص 68 در هوای سالم (زرد) قرار دارد.

شاخص کیفیت هوا 0 تا 50 هوای پاک (سبز)، 51 تا 100 هوای سالم (زرد)، 101 تا 150 ناسالم برای گروه ها (نارنجی)، 151 تا 200 ناسالم برای جمعیت (قرمز)، 201 تا 300 بسیار ناسالم (بنفش) و 301 تا 500 بسیار خطرناک (قهوه ای).

شاخص کیفیت هوا (شاخص کیفیت هوا) اندازه گیری غلظت ترکیبات مختلف آلاینده در هوا است، به عنوان مثال. مونوکسید کربن، دی اکسید گوگردترکیبات نیتروژن، ازن و ذرات معلق (ذرات کوچکتر از 10 میکرومتر و ذرات کوچکتر از 2.5 میکرومتر) را با واحدهای مختلف به عدد بدون واحد تبدیل می کند و وضعیت آلودگی هوا را نشان می دهد.