هیئت های حل اختلاف نقش موثری در کاهش دعاوی دارندبه گزارش خبرنگار ایمنا، احمدریزو بهرومی امروز شنبه ۷ آبان ماه در نشست افسران رابط شوراهای حل اختلاف منطقه چهارمحال و بختیار بر نقش موثر شوراهای حل اختلاف در کاهش پرونده های وارده تاکید کرد. به محاکم دادگستری گفت: آنچه مشخص است این است که دستگاه قضایی شوراهای حل اختلاف بازو توانایی حل مشکلات قضایی و کاهش مراجعات مردم به محاکم را دارد و از آنجایی که این نهاد عاری از پرونده قضایی است، امکانات مناسب را فراهم می کند. زمینه ای برای مذاکرات دوستانه بین مدعیان و ایجاد صلح و آشتی.

وی افزود: کارکنانی که در حال حاضر به عنوان ضابطان شورای حل اختلاف در بخش قضایی مستقر هستند، ارتباط بین ضابطان قضایی و شوراهای حل اختلاف را تسهیل خواهند کرد. فلسفه تشکیل شوراهای حل منازعه ایجاد صلح و برادری میان مردم است که نوعی جهاد است. به ازای هر نفر این یک سبیل محسوب می شود.

قاضی چهارمحال و بختیار بر لزوم تعامل و ارتباط مستمر بین روابط قضایی و حقوقی شوراهای حل اختلاف تاکید کرد و گفت: تبادل نظر و تجربیات موجب افزایش آگاهی و عملکرد افراد می شود. رابطین مردمی و غیرمیانجی هیأت های حل اختلاف؛ این تعاملات می تواند در نحوه کار افراد و حل تعارضات بسیار موثر باشد.

وی تاکید کرد: ایجاد صلح و آشتی بین مردم برای تبدیل شدن به عامل رقابت میان اعضا، معلمان و اطلاع رسانی شوراهای حل منازعه ضروری است، زیرا در نگاه پیامبر گرامی اسلام.پ) ایجاد صلح و صفا در میان مسلمانان بالاترین صدقه محسوب می شود.

به گزارش ایمنا، نشست شوراهای حل اختلاف منطقه ای در خصوص روابط با رئیس کل دادگستری به منظور همفکری و اظهار نظر مشترک در خصوص توسعه فرهنگ صلح و سازش و ارتقای کیفیت میانجی گری در پرونده های دادگاه. شهید حاج قاسم سلیمانی در سالن همایش های دادگستری چهارمحال و بختیار.