واکنش آلرژیک به گلوتن، {بیماری} سلیاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید انداختن پوند

آوریل ماه تمرکز بر سندرم {روده} تحریک پذیر است. یکی در همه شرایطی کدام ممکن است تعدادی از اشخاص حقیقی کم کم IBS تخصص می کنند، حساسیت به گلوتن است. که ممکن است یک {بیماری} از نزدیک خیلی کمتر شناخته شده است، به همین دلیل خوب ارزش بهبود اعلان پایه تقریباً در مورد آن قرار است را دارد. گلوتن پروتئینی است گندم، محیط را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاودار کشف شد می تواند باشد. {بیماری} {مرتبط} همراه خود غیر لیبرال گلوتن هر دو واکنش آلرژیک شناخته شده به عنوان {بیماری} سلیاک شناخته می تواند باشد. {بیماری} سلیاک خوب {بیماری} التهابی {روده} نوزاد است کدام ممکن است تعدادی از اشخاص حقیقی همراه خود توانایی ذاتی ژنتیکی را تحمل تاثیر مکان ها. تحریک به محافظت {روده} نوزاد {آسیب} می رساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه در {علائم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمبودهای {مرتبط} همراه خود واکنش آلرژیک به گلوتن می تواند باشد. حدود خوب {سوم} به دلیل مردمان قفقاز توسط می آید ژنتیکی آسیب پذیر ابتلا به {بیماری} سلیاک هستند، با این وجود همه شما آنها خواهند شد به {بیماری} سلیاک اذیت نمی شوند. معمولاً پرهیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید {حذف} گلوتن {علائم} {بیماری} سلیاک را برطرف می تدریجی. خانمها 2 برابر تا حد زیادی به دلیل پسرها کشف نشده ابتلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش آگهی {بیماری} سلیاک هستند. تعدادی از {بیماری} های خودایمنی مشابه دیابت انواع 1، {بیماری} شوگرن، لوپوس، {بیماری} تیروئید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از {بیماری} های غدد فوق کلیوی ({بیماری} آدیسون) نیز همراه خود {بیماری} سلیاک {مرتبط} هستند. اشخاص حقیقی کم کم سندرم داون نیز آسیب پذیر بالای ابتلا به {بیماری} سلیاک هستند.

اشخاص حقیقی به طور پایه {علائم} اسهال، انداختن پوند، کم خونی فقر آهن، غیر لیبرال لاکتوز، یبوست مکرر، {درد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسداد از حداکثر معده، استفراغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناباروری را تخصص می کنند. غیر لیبرال گلوتن قدرت نتیجه در پوکی استخوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم خونی فقر آهن می تواند باشد کدام ممکن است {عمدتا}ً ناشی از گرفتن ضعیف داروها معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویتامین هایی مشابه کلسیم، ویتامین D را انتخاب کنید و انتخاب کنید آهن به دلیل {روده} است. با این وجود، بجز گلوتن {حذف} شود، خوردن ویتامین های غذایی هر دو داروها معدنی نتیجه در بازگشت {بیماری} هر دو استخوان های ظریف نمی شود.

واکنش آلرژیک به گلوتن را می توان با استفاده از آزمایش خون، آندوسکوپی همراه خود بیوپسی به دلیل محافظت اثنی عشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزمایش ژنتیک پیش آگهی داد. با این وجود، اگر از قبلً برنامه کاهش وزن با بیرون گلوتن دارید، آزمایش ژنتیک تنها واقعی آزمایشی است کدام ممکن است نماد دهنده واکنش آلرژیک به گلوتن است.

اگر {بیماری} سلیاک دارید، نیاز به به همان اندازه آخر عمر به دلیل خوردن گلوتن اجتناب کنید. ممکن است همچنین نیاز به درجه ویتامین های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها معدنی شخصی مشابه ویتامین D، B12، اسید فولیک، روی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مس را به طور مرتب ارزیابی کنید. گروه های حمایتی زیادی برای مردم کم کم {بیماری} سلیاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید واکنش آلرژیک به گلوتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است همچنین اعلان پایه پایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید به راحتی در دسترس است در دسترس بودن کالا با بیرون گلوتن در داخل فروشگاه مواد غذایی های رایج ممکن است وجود داشته باشد. مشاوره با متخصص مصرف شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید/هر دو دکتری کدام ممکن است تخصص برخورد همراه خود اشخاص حقیقی کم کم {بیماری} سلیاک را دارد نیز شدید کارآمد است.

اگر {هر} خوب به دلیل {علائم} نخست را دارید، لطفا خوب قرار تحقق بگذارید به همان اندازه توسط می آید حساسیت به گلوتن آزمایش شوید. اگر به دلیل برنامه کاهش وزن با بیرون گلوتن پیروی نکنید، {بیماری} سلیاک همراه خود آزمایش خون قابل پیش آگهی است.

اگر به دلیل {علائم} نخست مبارزه کردن می برید را انتخاب کنید و انتخاب کنید متوجه می شوید کدام ممکن است خیلی کمتر وعده های غذایی می خورید با این وجود همچنان بار کم نمی کنید، 9 نکته را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدایت برای دارید {داریم}.
در داخل همین جا قبلی نکته کمک خواهد کرد که شما دارید ممکن است وجود داشته باشد:

1. عصر ها به سختی کافی بخوابید.

حدود 5 به همان اندازه 6 ساعت خواب در داخل عصر این یک ضرورت است به همان اندازه اطمینان داشته باشید کدام ممکن است متابولیسم دارید ناشی از عدم ثبات هورمونی تدریجی نمی شود. حتی روزی کدام ممکن است خواب‌آلود هستید، هوس غذای بیشتری می‌کنید، مخصوصاً غذاهای شیرینی.

2. میزان پروتئین مصرفی در داخل {هر} وعده غذایی را بشمارید.

مصرف کردن سالاد انرژی فراوان به دارید نمی دهد، به همین دلیل سریع خواهید شد. هر دو اگر بشقاب شخصی را همراه خود چسبناک آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردوی قندی پر کنید، احتمالاً به اندازه گیری خوب همبرگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیب زمینی سرخ شده انرژی دارید.

اطمینان داشته باشید کدام ممکن است 3-4 {اونس} دارید. به دلیل پروتئین با بیرون چربی ها در داخل {هر} وعده غذایی جلوگیری از هوس قند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کربوهیدرات دارید. هضم پروتئین به بدن ما دارید پشتیبانی می تدریجی به همان اندازه به دلیل قدرت استفاده بیشتر از تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقداری چربی ها بسوزاند.

3. فعالیت های ورزشی خیلی زیاد راهی که در آن رفع نباید باشد.

خیر برای به دلیل کف دست ارائه خوب کیلو چربی ها نیاز به 3500 انرژی خرج کنید کدام ممکن است ممکن است خوب شدید وقت گیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی تاثیر باشد یا نباشد. به همین دلیل نیاز به روی افتخار داشتن خوب برنامه کاهش وزن هر روز 75 شانس مصرف شده موثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید 25 شانس فعالیت های ورزشی برای انداختن پوند صحیح هدف اصلی کنیم.

4. خواه یا نه بسیار زیاد به دلیل آجیل های مفید پرکالری را به دلیل کف دست می دهید؟

به سادگی به این علت ایجاد کدام ممکن است یک چیز شکسته نمی شود به این به معنی نباید باشد که قادر خواهید بود بسیار زیاد به دلیل آن قرار است را بخورید. تنظیم به دلیل نان سفید به گندم فشرده، کره به چربی زیتون، چیپس به آجیل موثر است، با این وجود مدیریت سهم قابل توجه خواهد بود در نتیجه همه شما {اینها} گزینه جایگزین برای های پر انرژی هستند.

5. عصر خیلی زود وعده های غذایی نخورید.

موثر است عصر خیلی کمتر وعده های غذایی بخورید، اما چه زمانی شخص خاص ساعت 6 بعد به دلیل {ظهر} وعده های غذایی بخورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساعت 11 عصر به رختخواب برود، ممکن است داشته باشد کدام ممکن است انرژی دریافتی بعد به دلیل شام شخصی را رعایت تدریجی. بدن ما ممکن است به طور اضافی بعد به دلیل 3-4 ساعت برخاستن به هوس مصرف کردن وعده های غذایی تدریجی. حیاتی نباید باشد چه ساعتی شام می خورید، امتحان کنید خیلی کمتر به دلیل 30 شانس انرژی دریافتی شخصی را بعد به دلیل ساعت 7 بعد به دلیل {ظهر} خوردن کنید.

6. بین وعده های غذایی شخصی میان وعده بخورید.

برای نخست حفظ متابولیسم بدن ما، نیاز به {هر} 3 به همان اندازه 4 ساعت یکبار یک چیز خوردن کنید.

7. خوب محل کار {خاطرات} غذایی داشته باشید.

خوب یادگیری نمایشگاه ها کدام ممکن است اکثر {افرادی که} هر روز خوب دفترچه غذایی هر روز دارند بار شخصی را به مقیاس عقب می دهند، در نتیجه به دلیل آنچه در داخل بدن ما شخصی می گذارند حاد آگاه تر هستند.

8. خوب صبحانه فشرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پر پروتئین بخورید.

یادگیری نمایشگاه ها {افرادی که} صبحانه می خورند بار مفید تری دارند. وقتی صبحانه را {حذف} می کنید، بدن ما دارید به حالت {گرسنگی} {می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل نتیجه نهایی متابولیسم دارید تدریجی می تواند باشد.

9. پیش بند را بگذارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل آشپزخانه خودتان برخاستن به پختن شام کنید.

وعده های غذایی رستوران انرژی {پنهان} زیادی دارند. اگر مجبورید بیرون از در وعده های غذایی بخورید، امتحان کنید نیمی به دلیل سفارش شخصی را بخورید. در هر مورد دیگر، اصل العمل های مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده را در داخل محل اقامت بررسی کنید کدام ممکن است ممکن است خوب آسانتر کردن میزان انرژی {پنهان} به دلیل وعده غذایی شخصی را به مقیاس عقب دهید.