وجوه تخصیص یافته در بازار فرآورده های نفتی در نظر گرفته خزانه واریز می تواند


به گزارش خبرنگار ایمنا، محمدباقر قالیباف در داخل صفحه وب توئیتر شخصی نوشت: یکی در میان مسائل سیستم های دولتی تعدد حساب های درآمدی و عدم نظارت از محسوس بر دارایی ها حاصل به دلیل تخلیه فرآورده های نفتی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: شورا همراه خود الزام موسسه مالی مرکزی به واریز کلیه دارایی ها مذکور در نظر گرفته خزانه و تعطیل سایر حساب ها، شفافیت و انضباط اقتصادی را برای همکاران به وزارت نفت بهبود دانش است.

وجوه تخصیص یافته برای فروش فرآورده های نفتی به حساب خزانه واریز می شود