وزن عجیب عکس – ایمنا


به گزارش خبرنگار ایمنا، یکی از کاربران فضای مجازی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: برخی از عکس ها وزن عجیبی دارند، این عکس که به تازگی منتشر شده، ترکیبی از سه چهره جاودانه است که خود بخشی از تاریخ دفاع مقدس است. ارکان ارزشمند و قابل اعتماد ارتش در برابر نیروهای متجاوز.

شهید حسن آبشناسان

شهید علی صیاد شیروزی

شهید گلومریزو خلیلی”

وزن عجیب عکاسی