پاسخ عجیب و غریب عالی هوادار انگلیسی به گروه کشورش همراه خود ایران + {عکس}


به گزارش ایمنا، ساعاتی پیش قرعه کشی جام جهان 2022 قطر در داخل دوحه برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی کار سراسری کشورمان در داخل گروه B همراه خود نیروی کار های {انگلیس} را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریافت کرد مسابقه {انتخابی} اروپا در داخل بین نیروی کار های سراسری قرار گرفت. . ولز، اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسکاتلند.

پس به دلیل آن قرار است توالی کاملی به دلیل نیروی کار های سراسری ایران، {انگلیس} را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا در داخل دنیای آنلاین ما همراه خود پاسخ های قابل توجه کاملاً متفاوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع جذاب اهالی {فوتبال} آشکار شد.

یکی در میان این پاسخ ها انواع شخصی عجیب و غریب بود، توییت یکی در میان هواداران {فوتبال} {انگلیس} در داخل صفحه وب شخصی شده اش بود.

این طرفدار انگلیسی این مقاله به عجیب و غریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاملاً متفاوت را آشکار کرد:

21 نوامبر 2022. من می روم لباس مجلسی رادیکال نیروی کار سراسری {انگلیس} را همراه خود هودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوراب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورت می پوشم. {انگلیس} همراه خود شش گل به دلیل ایران پیش است. مسکن عالی است

واکنش عجیب یک هوادار انگلیسی به گروه کشورش با ایران + عکس