پاسخ وریا غفوری به غیبت بانوان در داخل ورزشگاه + {عکس}


به گزارش خبرنگار ایمنا ریاض غفوری همراه خود تخلیه مطلبی در داخل صفحه وب اینستاگرام شخصی به عدم حضور بانوان در داخل ورزشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حواشی حضور بانوان در داخل دیدار مقابل لبنان پاسخ تأیید شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل آن قرار است نوشت: اتفاقی کدام ممکن است برای هواداران خانم کارکنان سراسری افتاد در داخل صحنه ای شرم آور. من می روم شناخته شده به عنوان عالی فوتبالیست واقعاً احساس شرمندگی می کنم در نتیجه «در داخل روزی تفریحی می کنم کدام ممکن است {مادران} را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهران {اجازه} حق ورود به استادیوم را ندارند».

{داستان} در داخل جاری مشارکت در ریاض غفوری می بیند:

واکنش وریا غفوری به غیبت بانوان در ورزشگاه + عکس