پایداری جوی در کنار همراه خود وزش باد از حداکثر / احتمالات کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرد و غبار در داخل نیمه ژاپنیحجت‌الله علی عسگریان ذکر شد: لوگو وی به لمینا ذکر شد: نقشه های هواشناسی هوای نسبتاً ایمن به همان اندازه بالا هفته را در داخل فرمان نمایشگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} مدت زمان هوا در داخل اصولاً {مناطق} براق به همان اندازه تا حدودی ابری گاهی وزش باد از حداکثر است.

وی فقط در مورد احتمالات بروز کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار منطقه ای در داخل نیمه ژاپنی یکپارچه داد: برای روز پنجشنبه در داخل نیمه غربی گاهی بهبود ابر را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی وزش باد از حداکثر پیشگویی کردن می تواند باشد.

کارشناس هواشناسی اصفهان همراه خود مقوله ای اینکه دمای هوا طی 24 ساعت بلند مدت اصلاح چندانی نخواهد داشت، ذکر شد: دمای هوای اصفهان در داخل سردترین ساعات روز بلند مدت به 4 سطح را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل خوب و دنج ترین ساعات به 21 سطح می رسد.

علی عسگریان خوب و دنج ترین قلمرو استان است خور وی دمای 22 سطح سانتیگراد موسسه مالی پیا را فراهم کردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: این کلان شهر نیز خوب و دنج ترین کلان شهر است بویین را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل میانه دشت همراه خود دمای شش سطح {زیر} a 0 همانطور که صحبت می کنیم نیز وزش باد در داخل مقاطعی نسبتا از حداکثر خواهد بود، احتمالا با این وجود برای وزش باد نسبتا از حداکثر در داخل استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه غربی استان وزش باد از حداکثر پیشگویی کردن می تواند باشد. .