پایین لرزه ای به بزرگی 3.1 ریشتر شهرستان سربل ذهاب را لرزاندبه گزارش ایمنا، پایین لرزه ای به بزرگی 3.1 ریشتر در داخل عمق 10 کیلومتری این کلان شهر را لرزاند. srplg برو سنگ.

این پایین لرزه در داخل ساعت 22:33 روز دوشنبه 8 وروردن {در این} شهرستان رخ داد srplg برو گزارش شده است.

اندازه جغرافیایی این پایین لرزه 45.91 را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرض جغرافیایی 34.45 در داخل 4 کیلومتر {بوده است}. srplg برو31 کیلومتری کاخ شیرینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 34 کیلومتری گیلانغرب گذشت.

منبع مفید: مهر