پرورش ذهنیت باز؛ مقدمه {مدیریت} {در شهر} آلمان


به گزارش سرویس تفسیر می کند ایمنا، {مدیران} شهر ارلانگن مانترا “خیلی وقت پیش”من خواهم کرد گناه کرده ام «باز» در داخل راس ابزار های قرار است به آنها بروند قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام دردسر شخصی را برای باور آن قرار است مشارکت در اطلاعات اند. این مانترا به همین دلیل زمان خطرناک روحانیت {وجود داشته است}. اوگنو هر دو پروتستان های فرانسوی به همین دلیل آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکنجه ارلانگن در داخل قرن {هفدهم} تعیین کنید گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه به همانطور که صحبت می کنیم {در شهر} {وجود داشته است}. در واقعیت، اوگنو میراث {تاریخی} کلان شهر را نمایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل ارلانگن، شهر همراه خود ساختار شدید مشهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشهور باروک راه اندازی کرد. بعد از همه به لطف وجود امکانات آموزش پیچیده، مراکز تحقیقاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های معروفی قابل مقایسه با زیمنس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارماتوم همانطور که صحبت می کنیم هم ارلانگن میزبان مردم به همین دلیل 150 ملت است صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه با هم اقامت تجزیه و تحلیل شناسه کلان شهر عملکرد مهمی داشت.

پرورش ذهنیت باز؛  اساس مدیریت در شهر آلمان

به علاوه نماهای بی همتا ارلانگن ساختار باروک آن قرار است {هر} ساله ورودی زیادی به همین دلیل مسافران را به شخصی گرفتن می تدریجی. مهمتر به همین دلیل همه شما، فستیوال Volksbergkirschweig کدام هرکدام ساله به مدت زمان 12 روز در داخل بهار برگزار می تواند، گروه زیادی به همین دلیل در سراسر اطراف جهان را به شخصی گرفتن می تدریجی. ارلانگن همین امر در داخل ارتقای شناسه ترکیبی می تواند ارلانگن، شدید حیاتی بود. دیگری به همین دلیل عملکرد های حیاتی کلان شهر توریستی آلمان، خم شدن قابل مشاهده افراد به موتور سیکلت استفاده برای مشارکت در امور به طور منظم است کدام ممکن است باعث فروش گردشگری بی تجربه نیز شده است.

حالا {مدیران}! ارلانگن قرار است به آنها بروند در داخل جاری اجرای چالش های زیادی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل نتیجه نهایی پیش بینی می شود کلان شهر در داخل بلند مدت در دسترس تنظیمات زیادی را تخصص تدریجی. این چالش ها نتیجه در همبستگی تا حد زیادی بین نهادهای مختلف می تواند در نتیجه اجرای قرار است به آنها بروند نیازمند همکاری معامله گران مختلف است. به ویژه، زیمنس، غیر زمینی ترین {تولید کننده} اقتصادی در داخل اروپا، در حال رشد منصفانه ساخت جدیدترین در داخل جنوب است. ارلانگن معنی به دارد نمایندگی های مختلف را ترکیبی تدریجی.

پرورش ذهنیت باز؛  اساس مدیریت در شهر آلمان

{دانشکده} علوم انسانی ارلانگن خواهد شد ادعا به به ساخت های جدیدترین بازسازی شده در داخل قلب کلان شهر منتقل شود، ضمن اینکه {مدیران} اهدافی را برای تعیین زیرساخت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید چارچوب هایی برای بهبود ثابت کلان شهر اندیشه در مورد اند کدام ممکن است به همین دلیل حیاتی ترین قرار است به آنها بروند می توان به اجرای تحت تأثیر قرار دادن جدیدترین شناسایی شد. چالش تراموا در داخل منصفانه کلان شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش {هر} کیلومتر موتور سیکلت استفاده تا حد زیادی شناخته شده به عنوان منصفانه راهی که در آن مد روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی تجربه پویایی ارلانگن {نقل قول}.

تنظیم اقلیم یکی از آنها در نظر گرفته دلخوری کردن های غالب است ارلانگن اعتقاد بر اینجا است کدام ممکن است شهردار به همین دلیل اجرای چالش های خلاقانه برای به مقیاس عقب {تأثیر} بر اقامت ساکنان خبر اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدعی است کدام ممکن است به همان اندازه 12 ماه 2030 شهر با بیرون کربن را برای افراد به ارمغان خواهد آورد.

بعلاوه، فلوریان یانیک این گروه مدعی شد کدام ممکن است همکاری همراه خود {مدیران} شهرهای نه آلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی جهان را در داخل ابزار های {مدیریت} شهر سرلوحه قرار اطلاعات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید معنی به دارد سریع همراه خود ابزار ریزان 14 کلان شهر آلمان همکاری تدریجی به همان اندازه مشکل های شهرنشینی را همراه خود قرار است به آنها بروند در میان بسیاری بگذارد. ارلانگن برای بزرگنمایی

{در این} راستا به مقیاس عقب عواقب جزایر گرمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مقیاس عقب تخلیه گازهای گلخانه ای سرلوحه ابزار های شهر به احتمال زیاد خواهد بود. یانیک در داخل تذکر دارد به همین دلیل اندیشه های {مدیران} سایر شهرهای ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان برای دستیابی عملکرد شخصی کمتر از استفاده بیشتر از را ببرد.

پرورش ذهنیت باز؛  اساس مدیریت در شهر آلمان

شهردار ارلانگن از قبلً اقدامات ویژه موثری در داخل مرحله منطقه ای مشارکت در اطلاعات است، با این وجود معنی به دارد به همین دلیل اندیشه های خلاقانه کلان شهر برای تقویت وضعیت امور مقرون به صرفه مکان های غذا خوردن، امکانات خرده فروشی، مؤسسات باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی افراد ساکن در داخل {مناطق} {محروم} استفاده بیشتر از تدریجی. مشتاق در مورد پشتیبانی های پولی حمایت می تواند ارلانگن {گذاشتن}. بعد از همه شیوع کووید-19 مشکل های زیادی را برای دسترسی به این {اهداف} راه اندازی کرده است یانیک این اعلام کردن می تدریجی کدام ممکن است هیچ تلاشی برای تقویت کیفیت بالا اقامت احاطه شخصی مشارکت در نمی دهد ارلانگن دریغ نخواهد کرد.

فلوریان یانیکخواهد شد از نزدیک بر راه اندازی مسکن منطقی هزینه در داخل بلند مدت در دسترس تاکید دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعلام کردن می تدریجی ارلانگن طی قبلی 12 ماه بلند مدت، محل اقامت‌های منطقی‌قیمتی را برای خانوار‌های کم‌{درآمد} هر دو {افرادی که} احتمالاً بیشترین {آسیب} را به همین دلیل شیوع کووید-۱۹ دیده‌اند، میزبانی اینترنتی خواهد کرد. بعد از همه در گذشته به همین دلیل این پیشرفته ترین و پیشرفته ترین ارلانگن در داخل فراهم کردن مسکن منطقی هزینه به خانوار های کم {درآمد} شدید سودآور {بوده است}. با این وجود، باقی مانده است آیا بسیاری از افراد توانايي صنوبر هزینه مربوطه مسکن به نظر نمی رسد که باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلان شهر نیاز به اقدامات بیشتری مشارکت در دهد.

یک ذهن باز را ترویج کنید.  اساس مدیریت در شهر آلمان