پشت پرده سکوت معنادار غرب در قبال حمله به سفارتخانه های ایرانزهیر اصفهانی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا. در باره در حمله به سفارت های جمهوری اسلامی ایران در چند کشور اروپایی آمده است: بر اساس آن ماده 23 کنوانسیون وین در مورد مصون ماندن سفارتخانه ها، محل استقرار نمایندگی دیپلماتیک، منزل و خانواده سفرا مقرری دارد و این اصل غیر قابل تردید است. جهان مسئولان دولتی موظف به حمایت از این افراد هستند.

سیاست یک بام و دو هوای کشورهای غربی در پیگیری این مسائل است دیپلماتیک وی آن را بسیار حقیر دانست و افزود: در سال 2013 که پس از ترور دانشمند هسته ای شهید مجید شهریاری، تعدادی از دانشجویان به سفارت انگلیس حمله کردند، فضای بسیار شدیدی علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران ایجاد شد. جهان ایجاد شد و مخصوصاً کشور انگلستان در مورد آن قوی است موقعیت ایجاد آشوب و ناآرامی سیاسی جهان پرداخت

این کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به اقدام انگلیس برای گرفتن آخرین پوند غرامت از ایران برای حمله به سفارت آن کشور، گفت: ما به رویدادهای تاریخی مشابه از جمله حمله به سفارت ایران نگاه می کنیم. لندن در سال 1359. اتفاق افتاد و این منجر به شهادت دیپلمات های ایرانی شد که هیچ واکنشی از سوی کشورهای غربی نداشت.

وی از این رویکرد انتقاد کرد یک منافق و او می گوید که کشورهای غربی با حمله به سفارتخانه ها متفاوت هستند: کشورهای غربی زمانی که منافع آنها در خطر باشد به نظم و قانون متعهد هستند. دیپلمات ها آنها غیر از این می گویند صورت و اکنون زیر پا گذاشتن این قانون در راستای سیاست آنها در قبال جمهوری اسلامی است که از اجرای همان قانون سرباز می زند.

اصفهانی سکوت کشورهای غربی در برابر حملات به سفارت ایران در دانمارک و انگلیس را فاجعه بار خواند و ادامه داد: در حمله با سلاح سرد به سفارت ایران در دانمارک، مهاجم حتی موفق شد وارد سفارت شود و واکنش چندانی به این سفارت صورت نگرفت. رویدادها نشان دهنده دو هستند بالا نفاق کشورهای غربی از یک سو است انطباق از تعهدات قانونی و امنیت دیپلمات ها می گویند، اما از اقدام فرصت اونا قبول نکردن.

پاسخگویی به تبلیغات بین المللی و اسناد حقوقی

وی درباره راهکار جلوگیری از تکرار چنین حوادثی گفت: بهترین راه حل تبلیغات اگرچه رسانه ها و رویدادهای آموزشی در عرصه جهانی جهت ها در حوزه سلطه رسانه ها جهان ابزار قدرتمندی در اختیار نداریم، اما استفاده از فرصت ها و فرصت های موجود می تواند مفید باشد.

توسط یک متخصص در امور بین الملل استفاده می شود کمپین ها و نهادهای بین المللی مانند ارسال یادداشت اعتراضی به سازمان ملل راه حل دوم را ارائه کردند و تاکید کردند: اگرچه تسلط قدرت های غربی بر عرصه های سیاسی و رسانه ای. جهان باعث کتمان حقیقت می شود، اما این موضوع دلیل بر نگفتن حقیقت ما نیست، لذا جمهوری اسلامی ایران باید از طریق سازمان ها و نهادهای مستقل و منطقه ای که در آن عضویت دارد، پاسخگوی این فشارها و بی عدالتی ها باشد. بین بین المللی واکنش نشان دادن

وی با اشاره به نبود اراده برای تامین امنیت سفارتخانه های ایران در کشورهای غربی گفت: در چنین شرایطی نمی توان پیش بینی کرد که آیا در آینده شاهد امنیت سفارتخانه های ایران در کشورهای غربی خواهیم بود یا خیر. خارج از کشور با این وجود رایزنی‌ها، تاکیدات بین‌المللی و به‌ویژه فعالیت‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای در افزایش هزینه‌های حمله به سفارت ایران در کشورهای مختلف مؤثر خواهد بود.

اصفهانی تصریح کرد: در کنار این اقدامات، وزارت امور خارجه باید با قوت بیشتری در این زمینه عمل کند چرا که موظف به حفظ سیاست خارجی ایران و منافع ایران است. جهان حمایت، اولاً معاونت کمیته حقوقی وزارت امور خارجه باید در چارچوب حقوق بین الملل بر این موضوعات نظارت کند.