پنج نفر در حوضه فاضلاب روستای قمصر جان باختندبه گزارش ایمنا، امین بابایی افزود: از سال 1398 به انجام سفارشات جمع آوری و ساماندهی ضایعات پلاستیکی حاصل از فروش در بخش کهریزک ادامه دادیم و اکنون منتظر انجام سفارشات هستیم.

وی افزود: امروز کارگران خارجی در حوضچه فاضلاب روستای قمصر که در حاشیه انبار زباله پلاستیکی قرار دارد دچار خفگی شدند.

بخشدار کهریزک گفت: یکی از این کارگران به داخل حوض فاضلاب سقوط کرد و بقیه بی خبر از خطر خفگی ناشی از گاز فاضلاب برای امدادرسانی و کمک به دیگری وارد شدند.

وی گفت: دستگاه های ذیربط به ویژه محیط زیست باید با جایگاه قانونی و سرپرستی خود وارد این عرصه شوند.

بابایی خاطرنشان کرد: جهاد کشاورزی به عنوان متولی حفظ اراضی کشاورزی باید از ورود این ضایعات تجاری برای رفع سریع این معضل اطمینان حاصل کند.

وی با اشاره به مصدومیت شهروندان در این حادثه گفت: با توجه به اینکه برای این ضایعات پلاستیکی از مواد شوینده مخصوص استفاده می شود، گودال های مدفون برای این ضایعات، فاضلاب و فضولات نیز در مجاورت این زباله دان پلاستیک قرار دارد.

شهردار منطقه کهریزک خبر داد: پمپ دستگاه در این کارگاه شهروندانی که به فعالیت های غیرقانونی می پردازند معیوب است و یکی از آنها برای راه اندازی دستگاه برای رفع نقص وارد حوضچه فاضلاب می شود.

وی افزود: نفر بعدی برای نجات او وارد می شود و در معرض گاز حاصل از ضایعات و مواد شیمیایی قرار می گیرد و در نهایت پنج نفر متوالی به این ترتیب جان خود را از دست می دهند.

بابایی ابراز امیدواری کرد: با اقدامات لازم به ویژه با حمایت شهردار، دادگستری و دادسرا برای جمع آوری این معضل اجتماعی در بخش کهریزک به ویژه روستای بزرگ قمصر داشته باشیم.

منبع: ایرنا