پیشبینی هواشناسی ایران تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۱۳ اردیبهشت ماه


به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای استانهای ذکر شده در ۲۴ ساعت آینده را به شرح زیر اعلام کرد:

اصفهان: آسمان قسمتی ابری و مه صبحگاهی گاهی نیمه ابری‌ / بیشینه دما: ۲۷ درجه سانتیگراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتیگراد

بوشهر: آسمان صاف گاهی غبارآلود وزش باد / بیشینه دما: ۳۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان کمی ابری نیمه ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد

فارس: آسمان صاف گاهی وزش باد در ساعات مه صبحگاهی‌ / بیشینه دما: ۲۹ درجه سانتیگراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتیگراد

خراسان رضوی: آسمان رگبار باران و احتمال رعدوبرق وزش باد / بیشینه دما: ۱۸ درجه سانتیگراد / کمینه دما: ۱۳ درجه سانتیگراد

مازندران: آسمان ابری در بعدازظهر بارش پراکنده و وزش باد / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد

کرمان: آسمان کمی ابری تا قسمتی ابری و غبارآلود / بیشینه دما: ۲۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۳ درجه سانتیگراد

گیلان: آسمان قسمت ابری تا نیمه ابری گاهی / بیشینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان صاف تا قسمتی ابری در بعدازظهر وزش باد / بیشینه دما: ۲۷ درجه سانتیگراد / کمینه دما: ۱۵ درجه سانتیگراد

The post پیش‌بینی هواشناسی ایران تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۱۳ اردیبهشت‌ماه اولین بار در سایت دایت نیوز پدیدار شد.