پیشگویی کردن بازدید سونامی رخ داد/ 400 مسافر در داخل در هفته کشته شدندبه گزارش ایمنا، سید تمایز الله زرگامی وزیر میراث، سنت، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی گرفته شده در داخل رفتن به به دلیل ستاد مرکزی توافق شرکت ها بازدید اظهار داشت: گردشگری نیاز به مفید ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقرون به صرفه ترین وسیله اوقات فراغت برای افراد باشد یا نباشد، شرکت ها بهترین را خریداری شده کنید. برای رفتن به.”

وی شکسته نشده داد: واقعیت واقعی اینجا است کدام ممکن است پتانسیل ها اقامتی مناسبی برای ساکنانی کدام ممکن است می خواهند همراه خود هم بازدید کنند به طور قابل توجهی در داخل فصل خاصی به دلیل 12 ماه قابل مقایسه با {تعطیلات} نوروزی {وجود ندارد}. در داخل رفتن به به دلیل راهنمایی ها در داخل روز دوم عید ادعا کردم کدام ممکن است امکانات اقامتی مناسب پر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این هشداری بود به افرادی که اگر آرزو به بازدید دارند با استفاده از {رزرو} اینترنتی هر دو تلفنی اسکان شخصی را هماهنگ کنند. برای رفتن به حضوری، دچار مسئله نشوید.

وزیر میراث باکلاس شکسته نشده داد: اینکه گفتم پناهگاه ها پر است به این معنا معمولاً نیست کدام ممکن است پتانسیل اسکان در داخل استانداری ها {وجود ندارد}. چرا کدام ممکن است همسالان ما در داخل استان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانداران به صورت {شبانه روزی} در داخل جاری {کار} هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل پتانسیل ها گزینه جایگزین برای استفاده بیشتر از می کنند. در حقیقت همراه خود منصفانه {حرکت} جهادی همه شما امکاناتی کدام ممکن است برای افراد تصور می شود بود فراهم شد، قابل مقایسه با دانشگاه، حسینیه، امامزاده، ورزشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ….

بهبود انواع مسافران

زرگامی افزود: امسال انواع مسافران 2 برابر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع بازدیدکنندگان در داخل در میان {مناطق} {تاریخی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس بیش به دلیل 100 شانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل برخی {مناطق} خیلی کمتر به دلیل 100 شانس بهبود یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمار از واقعی فراهم کردن خواهیم کرد. بعد به دلیل {تعطیلات} هر دو {تعطیلات}.”

وی افزود: حساب کردن داشتم همراه خود سونامی مسافرتی مواجه شویم کدام ممکن است این اتفاق {به هر} شکلی رخ داد با این وجود همراه خود آمادگی رادیکال همراه خود آن خواهد شد مواجه شدیم؛ به طور قابل توجهی ستاد توافق شرکت ها بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید 23 نفر به دلیل این خدمه وزارت میراث باکلاس تشکیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامی ادارات همکاری شدید خوبی داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفرهای تکمیل شده {مدیریت} می تواند.

زیرساخت ها کت و شلوار همراه خود مقدار بازدید معمولاً نیست

وزیر میراث، سنت، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی گرفته شده اظهار داشت: که ممکن است یک واقعیت واقعی است کدام ممکن است پتانسیل ها اقامتی ما برای بازدید بهترین معمولاً نیست. پیشرفته ترین و پیشرفته ترین شایسته قطعاً وارد این منطقه خواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به در نظر گرفته شده تسهیلاتی به احتمال زیاد خواهد بود کدام ممکن است به افرادی که آرزو به هزینه کردن در امکانات اقامتی را دارند پشتیبانی تدریجی. تبصره 18 رهن خوبی است، توافقی کدام ممکن است همراه خود صندوق رشد سراسری {داریم} زاویه خوبی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیلات متنوعی برای شرکت ها مختلف {ارائه می دهد} به همان اندازه بتوانیم در داخل 12 ماه های بلند مدت شرکت ها بهتری به {مسافران} شخصی فراهم کردن دهیم.

الزرگامی افزود: خریداران زیادی هستند کدام ممکن است نیازی به تسهیلات ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها واقعی نیاز به محدودیت ها برداشته شود. من خواهم کرد همراه خود تعداد اندکی به دلیل این اشخاص حقیقی تحقق سفارشی داشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل توالی وزارتخانه در داخل جاری راه اندازی پنجره واحد هستیم به همان اندازه افرادی که غیر مستقیم به هزینه کردن در این زمینه هستند بتوانند همه شما مسائل شخصی را همراه خود هم رفع کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بتوانند با توجه به اقامت، اقامتگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری صحبت کنند. .

وی افزود: برخی معتقدند بوم گردی سنت های بیگانه را کدام ممکن است همراه خود سنت اصیل ما همخوانی ندارند را در جهت دریافت پذیرش در این {مناطق} سوق می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت آن خواهد شد قلمرو را تنظیم می دهد {در حالی که} اینطور معمولاً نیست. همراه خود کلمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دردسر مردمان ما، خرده سنت های غنی ما در داخل در سراسر اطراف ملت انتشار می یابد کدام ممکن است باعث خوشحال از ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتشار چیز خوب در مورد نسبی ما است. افرادی که تور می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای مقابله با سفارشی می توسعه کدام ممکن است برای آنها خواهند شد اقامتگاه می دهد سنت آنها خواهند شد را یاد می گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آیا بسیاری از کاربردهای نه را می توان در داخل آنجا ایجاد کرد.

وزیر میراث، سنت، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی گرفته شده در داخل {پاسخ به} سوالی کسب اطلاعات در مورد ممنوعیت استخدام مسکن سفارشی اظهار داشت: محل اقامت های کلان شهر همراه خود محل اقامت های قابل دریافت در داخل شخصیت کاملاً متفاوت است. کسی کدام ممکن است بخواهد محل اقامت تمیز کردن با منصفانه مسافر شهر بسپارد نیاز به به دلیل رهنمودهای قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین منصفانه صنف قابل مقایسه با گروه هتلداران پیروی تدریجی. این ماده موضوع در داخل کپک منصفانه ابزار عالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همکاری گروه هتلداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل ها رفاهی سفارشی داخل {شهرها} قابل بررسی اجمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بررسی اجمالی است.

مسافران به باورهای {مناطق} مختلف احترام می گذارند

الزرگامی در داخل شکسته نشده سخنان شخصی همراه خود تاکید بر اینکه گردشگری خانوادگی در داخل ملت رو به پیشرفت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر اینها گردشگری به دلیل صفا را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیز خوب در مورد خاصی برخوردار است، اظهار داشت: برخی حرمت های رفتاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اخلاقی} قابل مقایسه با حجاب نیاز به قابل توجه گرفته شود.

وی افزود: رهنمودهای قانونی خاصی برای وضعیت های غیر دولتی دور جهان، ممکن است وجود داشته باشد. در داخل برخی جاها قابل مقایسه با امامزاده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مساجد تقاضا من حتی دارم کدام ممکن است سناریو حجاب در هماهنگی با اعتقادات مردمان آن خواهد شد قلمرو باشد یا نباشد. تقاضا من خواهم کرد اینجا است کدام ممکن است به این چیزها کلمه شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسالان ما شغل دارند این چیزها را مخابره، گزارش را انتخاب کنید و انتخاب کنید رصد کنند به همان اندازه انشالله بتوانند {کار} خوبی را همراه خود {شرایط} غیر سکولار این وضعیت های گردشگری مشارکت در دهند.

تخصص محل کار مرکزی شرکت ها مسافرتی نیاز به تکرار شود

وزیر میراث، سنت، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی گرفته شده کسب اطلاعات در مورد شکسته نشده {کار} ستاد توافق شرکت ها بازدید بعد به دلیل نوروز اظهار داشت: بعد به دلیل تحویل داد 2 12 ماه به دلیل محدودیت های اعمال شده برای کرونا، ماده موضوع سفرهای نوروزی ماده موضوع مهمی برای ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان بود. متعاقباً این ستاد تشکیل شد.» خوش شانس اسباب بازی‌ها همکاری خوبی داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش‌های خوبی در داخل پیشرفته ترین و پیشرفته ترین فراهم کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس‌جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه شما همسالان را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزرا تاکید کردند کدام ممکن است همه شما نیاز به همراه خود هم همکاری کنیم. بعید می دانم بعد به دلیل {تعطیلات} کدام ممکن است تجربیات ترکیبی می تواند این مسئله را الگویی برای توافق همه شما اسباب بازی ها در تمام طول سال دانست به همان اندازه بتوانیم در داخل زمینه بازدید مردمان {کار} کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقاد دارم بتوانیم این تخصص را تکرار کنیم. .

همه شما {اینها} یکی از آنها در نظر گرفته دستاوردهای ستاد توافق شرکت ها بازدید بود

زرگامی پس به دلیل رفتن به به دلیل ستاد مرکزی توافق شرکت ها رفتن به تعطیلات در مونتاژ فراهم کردن گزارش رئیس ستاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان 23 نفر به دلیل کارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانداران حاضر در داخل مونتاژ اینترنت حضور کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضا به دلیل نحوه شرکت ها رسانی به وزیر اطلاع دادند. معرفی شده است. {مسافران} نوروزی میراث باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی گرفته شده را فراهم کردن کردند.

وی شکسته نشده داد: باقی مانده است {بیماری} کرونا تمام نشده است، با این وجود با اشاره به تزریق واکسن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتمام تقریبی پیک {ششم}، مردمان بازدید نوروزی را در داخل ابزار {تعطیلات} شخصی در داخل تذکر گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بازدید رفتند. با اشاره به تردد {مسافران} در داخل در میان استان ها مشکلاتی به وجود به اینجا رسید کدام ممکن است خوش شانس همراه خود دردسر همکاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهای تکمیل شده کارنامه خوبی برای پرسنل توافق شرکت ها بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفته ترین و پیشرفته ترین مردم به جا گذاشت.

وزیر میراث، سنت، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی گرفته شده همراه خود تاکید بر در اطراف دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایانی سفرهای نوروزی اظهار داشت: با اشاره به بهبود {سفرها} در داخل هفته دوم، نیاز به آمادگی داشته باشیم کدام ممکن است غافلگیر نشویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفته دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایانی را پایین بالا بگذاریم. نوروز.” پروازها سناریو بهتری دارند.» در داخل در هفته شدید دردناک 400 مسافر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافر کشته شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ماده موضوع نیاز به پایه یابی شود به همان اندازه بتوانیم همراه خود همکاری نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت مردمان خسارات را به کاهش دهیم.

الزرگامی شکسته نشده داد: {امیدوارم} {هر} حزبی نسبت به ورزش شخصی تذکر رضایت بخشی داشته باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بتوانم این مسائل را در داخل کابینه هر دو وزیر ذیصلاح مطرح کنم. هم افزایی یکی از آنها در نظر گرفته دستاوردهای این ستاد بود.

وی افزود: نیاز به بدانیم کدام ممکن است تجارت گردشگری قطعا در حال افزایش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدون در نظر گرفتن همه شما پتانسیل ها دیجیتال، انسان ها گردشگری را برای شخصی نگه می دارند. باید همیشه معقول، {محتاط} را انتخاب کنید و انتخاب کنید آماده باشیم شرکت ها شخصی را برای {مسافران} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران در تمام طول سال اصلاح کنیم. نیاز به بدانیم برای دستیابی آرمان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دردسر مضاعف برای رفع مسائل راهی که در آن درازی در داخل پیش {داریم}. به دلیل مسائل کودک نوپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلان اجتماعی گرفته به همان اندازه شرکت ها بهداشتی در مسیر درست، مردمان نیاز به سفری سرراست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن را تخصص کنند.

وزیر میراث، سنت، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی گرفته شده تاکید کرد: همه شما نیاز به همراه با هم باشیم به همان اندازه مردمان مورد آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشدید قرار نگیرند. این نیاز به در مقابل ستاد توافق شرکت ها بازدید باشد یا نباشد. نیاز به بتوانیم کمتر از ها را برای {مسافران} فراهم کنیم. مسائل را به تفصیل مطرح کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید قول می {دهم} این مسائل را در داخل هیات وزیران پیگیری کنم.

منبع مفید: مهر