پیچش شکم: {مزایا} و اشکالات

بهبود قیمت مشکلات وزنی بزرگسالان به بهبود تقاضا برای روش جراحی های مشکلات وزنی (انداختن چند پوند) دور جهان، پشتیبانی کرده است. {افرادی که} ممکن است بخواهید به کاهش قابل آگاه باشید توده جسمی دارند، اکنون بیشتر و بیشتر ای به روش جراحی انداختن چند پوند روی معرفی شده است اند به همان اندازه دلخوری کردن های مشابه با بار شخصی را برطرف کنند.

امروزه سبک ها مختلفی به همین دلیل روش جراحی های مشکلات وزنی ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است وعده به کاهش نیرومند BMI در داخل مبتلایان اضافه وزن قدرت را می دهد.

بسیاری از انواع مختلف روش جراحی مشکلات وزنی عبارتند به همین دلیل: بای پس شکم، روش جراحی لپ باند، بای پس شکم Roux-en-Y، گاستروپلاستی همراه خود نوار عمودی، را انتخاب کنید و انتخاب کنید معنی های بیشتر مدل به تماس گرفتن لوله شکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمان جراحی شکم.

این روش جراحی‌ها بر روی شکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید/هر دو {روده}‌ها مشارکت در می‌شوند به همان اندازه الگو دوره ای گوارش را اصلاح دهند، کدام ممکن است به نوبه شخصی به انداختن چند پوند مبتلایان اضافه وزن پشتیبانی می‌تنبل.

لایه برداری شکم {چیست}؟

لایه برداری شکم ممکن است علاوه بر این محبوب ترین ها و تضمین شده ترین امکان در داخل فاز روش جراحی مشکلات وزنی برای از بین بردن بار اضافه شده بدن ما باشد یا نباشد. این سیستم ممکن است همچنین شناخته شده به عنوان ایمبریکاسیون شکم، پایداری لاپاراسکوپی منحنی بالاتر هر دو چین شکم شناخته می تواند، خوب درمان جراحی مشکلات وزنی {محدود} کننده است تخصصی ایجاد می کند آن خواهد شد جراح مقدار شکم را همراه خود به همان اندازه کردن منحنی بالاتر شکم به درون به کاهش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقدار شکم را به همان اندازه 70 شانس به کاهش می دهد.

همراه خود راه اندازی شد استراتژی‌ها، فناوری‌های جدیدترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید جراحان پیشگام، {پیوند} شکم برای عجله در داخل جاری شدن موفق برای مبتلایان اضافه وزن است کدام ممکن است همراه خود معنی‌های انداختن چند پوند استاندارد بار کم نکرده‌اند.

در داخل معنی لاپاراسکوپی، جراح ابتدا 5 – 6 کاهش نوزاد در داخل معده خواهید داشت راه اندازی می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس خوب دوربین دیجیتال فیلمبرداری (لاپاراسکوپ) را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابزارهای بلند را توسط این کاهش های نوزاد وارد می تنبل به همان اندازه خوب هر دو چند قبلی چین عظیم را در داخل معده خواهید داشت بخیه بزند.

پس به همین دلیل روش جراحی، شکم به تعیین کنید خوب «آستین» هر دو «لوله بلند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نازک» شبیه به روش جراحی آستین شکم است، با این وجود برخلاف روش جراحی اسلیو شکم، لایه‌برداری شکم شامل می شود خرد کردن، منگنه کردن هر دو برداشتن شکم حیاتی نباید باشد.

این روش جراحی کدام ممکن است شناخته شده به عنوان یک استراتژی خیلی کمتر تهاجمی نیز شناخته می تواند، حتی شامل می شود اصلاح {مسیر} {روده} هر دو کاشت اسباب بازی های خارج از کشور نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود خوب به همان اندازه 2 ساعت اندازه می کشد.

لایه برداری شکم به طور بدون شک بازگشت پذیر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل صورت لزوم می توان آن خواهد شد را به معنی یکی دیگر اصلاح داد.

اگرچه روش جراحی اوقات فراغت شکم برای دسترسی به انداختن چند پوند قابل آگاه باشید در داخل مبتلایان اضافه وزن ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآمد تلقی می تواند، با این وجود باقی مانده است قابل توجه خواهد بود کدام ممکن است ناخوشایند بلند مدت نگر به همین دلیل در دسترس تجزیه و تحلیل شود به همان اندازه آرامش خاطر حاصل شود کدام ممکن است برای روش جراحی انداختن چند پوند صحیح هستند.

مزایای بزرگ
این روش جراحی معمولاً به معنی لاپاراسکوپی مشارکت در می‌شود که باید کاهش‌های روش جراحی نوزاد‌تر، زمان بهتر شدن خواستن‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کاهش {خطرات} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل است.

فقط بازگشت پذیر است. در داخل صورت لزوم می توان بخیه های چین های شکم را درو کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت مقدماتی شکم را ترمیم کرد.

پس به همین دلیل حرکت، بالقوه شکم برای گرفتن وعده های غذایی کف دست نخورده باقی {می ماند}.

این روش جراحی باعث به کاهش هر دو {محدود} شدن گرفتن چرخ دنده مغذی {روده} نوزاد نمی شود.

لایه برداری شکم نیازی به برداشتن شکم، بای پس {روده}، هر دو کاشت اسباب بازی خارج از کشور ندارد – با بیرون منگنه، با بیرون باند، با بیرون دوباره پر کردن، با بیرون تغییر.

عدم به همین دلیل بین وارد شدن احساس شکم بعد به همین دلیل روش جراحی.

مبتلایان می توانند حساب کردن داشته باشند کدام ممکن است بین 40 به همان اندازه 70 شانس به همین دلیل بار اضافه شده شخصی را در داخل 12 ماه اول پس به همین دلیل روش جراحی به کاهش دهند.

روش جراحی ممکن است چندین {بیماری} در کنار همراه خود مشکلات وزنی به همین دلیل جمله {فشار خون بالا} را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیابت را تقویت بخشد هر دو به همین دلیل بین ببرد.

عیب
مشابه با {هر} معنی لاپاراسکوپی، همه وقت تهدید {عفونت}، {آسیب} به اندام های احاطه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خونریزی ممکن است وجود داشته باشد.

اگرچه غیر معمول است، با این وجود تهدید نشت در داخل جاده بخیه مورد استفاده بیشتر از برای چین کردن شکم ممکن است وجود داشته باشد.

این تعیین کنید به همین دلیل انداختن چند پوند باقی مانده است گروه وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمان (FDA) تایید نشده است.

به همین دلیل آنجایی کدام ممکن است درمان جراحی شکم نسبتاً جدیدترین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقی مانده است در داخل مرحله آزمایشی است، {شرکت های بیمه} سلامت قیمت این حرکت را محافظت نمی دهند، متعاقباً مبتلایان نیاز به قیمت روش جراحی را خودشان بسیار بپردازند.

داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها زیادی فقط در مورد مسائل مزمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان {درمان} اسلیو شکم {وجود ندارد}.