چه عامل بدی با اشاره به میان وعده های میوه ای پنیری ممکن است وجود داشته باشد؟

ممکن است علاوه بر این در نظر گرفته شده کنید کدام ممکن است شیرین های آدامسی برای دارید عالی هستند، در نتیجه در داخل در همه مکان ها هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {شخصیت} های کارتونی به سبک متنوع را {در خود} دارند. با این وجود، در حقیقت، قرار است به آنها بروند یک چیز بیش به دلیل خوب قند فرآوری شده به نظر نمی رسد که باشند کدام ممکن است ظاهری مفید دارند. متعاقباً اگر این موارد را به بچه‌هایتان می‌دهید، ممکن است علاوه بر این بخواهید گزینه جایگزین برای مفید‌تری را توجه داشته باشید.

این شیرین های شیرینی در حقیقت به دلیل اوایل دهه گذشته 1900 وجود داشته اند با این وجود تنها واقعی در داخل دهه هشتاد رایج شدند. شهرت قرار است به آنها بروند در نتیجه مهارت قرار است به آنها بروند در داخل کپک گیری به تن تعیین کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندازه گیری مختلف بهبود کشف شد.

با این وجود، آنچه بارهای ما متوجه نمی‌شویم اینجا است کدام ممکن است قرار است به آنها بروند مملو به دلیل شربت ذرت، ژلاتین، روغن‌های نیمه هیدروژنه، سبک‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایه‌های ساختگی هستند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل آنجایی کدام ممکن است قرار است به آنها بروند شامل ژلاتین هستند، معمولاً دارای قوام چسبنده هستند کدام ممکن است به سادگی ممکن است نتیجه در پوسیدگی مینا شود. {به همین دلیل است} کدام ممکن است بارهای دندانپزشکان قابل توصیه می کنند قرار است به آنها بروند را به جوانان ندهید.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در حالی که} متنوع ممکن است علاوه بر این استدلال کنند کدام ممکن است قرار است به آنها بروند شامل مقداری آبمیوه هستند، با این وجود به اندازه گیری ای نخواهد بود کدام ممکن است حتی {مفید} تلقی شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در حالی که} ممکن است علاوه بر این در نظر گرفته شده کنید کالا طبیعی بالاتر هستند، بازهم دوباره در نظر گرفته شده کنید! حتی {اینها} شامل داروها ناسالم هستند کدام ممکن است {پنهان} شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مشابه اندازه گیری برای جوانان دارید خطرناک هستند.

جدا از خطرناک در دسترس بودن برای مینا ها، می توانند باعث {بیماری} قلبی، دیابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات وزنی در داخل جوانان نیز شوند. متعاقباً به جای آن فراهم کردن میان وعده ای کدام ممکن است قطعا ارزش آن را دارد غذایی ندارد، چرا تصمیم گیری در مورد بهتری مشابه میوه اخیر فراهم کردن ندهید. قرار است به آنها بروند منبع مفید باور نکردنی ویتامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیبر هستند.

اگر فرزندتان {سختگیر} است، می توانید میوه خشک هم بدهید. با این وجود تنظیم کنید در نتیجه اگر شامل شکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر داروها ساختگی باشند می توانند به مشابه اندازه گیری برای دارید خطرناک باشند. اگر هیچ کدام را قبول {نکرد}، امتحان کنید خوب آب میوه به او می رود راه اندازی شد کنید. {در حالی که} آب میوه فقط در موردً به اندازه گیری آب میوه {واقعی} شامل داروها مغذی نخواهد بود، باقی مانده است مقداری قطعا ارزش آن را دارد غذایی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزینه جایگزین برای مفید تری است. به ساده اطمینان داشته باشید کدام ممکن است 100٪ خالص است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوکتل نخواهد بود در نتیجه شامل شربت ذرت است. مناسب بخورید را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای فرزندانتان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودتان بالاتر مسکن کنید.