کاربران اصلی موتورسیکلت های برقی مردم هستندبه گزارش خبرنگار ایمنا، علی قائمی امروز دوشنبه 29 خردادماه در بازدید از شرکت خودروسازی بهمن بر لزوم استفاده از آن تاکید کرد. حمل و نقل پاک درباره استفاده از فناوری های نوین در تهران و در مبارزه با آلودگی هوا مانند موتورهای برقی بیان کرد: عوامل زیادی مانند فرهنگ، ایستگاه شارژ، تجهیزات، قیمت تکمیل شدایجاد زیرساخت ها و تامین تجهیزات با قیمت مناسب تاثیر مثبتی در استقبال شهروندان از این پروژه دارد.

وی بر لزوم حمایت شهرداری ها، دولت ها و بانک ها برای واردات خودروسازان و موتورسیکلت ها تاکید کرد. برق برای دوچرخه سواری حمل و نقل شهرستان ادامه داد: مناطق تردید بازار، مولانا، سئوس و 12 منطقه، تراکم در اینجا موتورسیکلت این خیلی است، شما باید به آنها اولویت دهید.

رئیس کمیته اطلاعات حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: «چون ذینفع اصلی است موتورسیکلت سلام برق مردم هستند بنابراین شهرداری باید شرایطی را فراهم کند که مردم بتوانند از آن استفاده کنند.

او گفت: «این یکی از مشکلات موتور است برق قیمت عمده تکمیل شد این محصول، باتری عمر مفید کافی، زمان شارژ و ایستگاه های شارژ از دیگر مسائل هستند.

به گزارش ایمنا، آلودگی هوا و ازدحام شدید سال هاست که از مشکلات شهرهای ایران است. دست پایتخت نیز از این قاعده مستثنی نیست، بنابراین استفاده از خودروهای فرسوده و تاکسی باعث افزایش آلودگی و ترافیک می شود، اما استفاده از موتورسیکلت وسایل برقی می توانند به رفع این مشکلات کمک کنند.