کارمندان شما اجازه خروج ندارندبه گزارش خبرنگار ایمنا، اعضای تیم اصلی Terraform Labs پس از گزارش رسانه های کره ای از سفر منع شدند. این ممنوعیت برای جلوگیری از انتشار اطلاعات، اخبار و پیشرفت پروژه و همچنین از بین بردن امکان فرار مقامات کلیدی شرکت به خارج از کشور وضع شده است.

در طول گزارش TraformBuzzدو qwạn یکی از چهره های شاخص و کلیدی پروژه ترا اقداماتی مانند ابطال گذرنامه به دستور دادستان کل کشور qwạn این کار را انجام دهید برلی او بر می گردد qwạn انجام شده. او در حال حاضر برای ادامه پروژه در سنگاپور است ترا او کار می کند و باید طبق دستور داده شده به کره برگردد.

تیم تحقیقاتی گریم ریپرها یوویدو در یک پروژه سقوط مستقیم ترا این سازمان از تنظیم کننده ها و قانون گذاران مختلف تشکیل شده است و بر تجارت غیرقانونی تمرکز دارد که تلاشی برای این پروژه است. ترا مهم تلقی می شود.