100 گرم ذرت بوداده حدود 375 کالری است. وزن آن باید تقریباً برابر مغز هسته آن باشد ، زیرا ظاهراً یک غذای بسیار خشک است. هرگونه تغییر در وزن بسیار ناچیز خواهد بود و صرفاً از پسماندهای باقی مانده خواهد بود.

کالری نشان می دهد که آن را به هوا و بدون روغن / کره اضافه شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *