گدانسک لهستان میزبان اخیر والیبال لیگ ملت‌ها استبه گزارش خبرنگار ایمنا، بر ایده فدراسیون در سراسر جهان والیبال (FIVB) مسابقه قهرمانی لیگ ملت های 2022 در داخل کلاس پسرها را به دلیل 17 خرداد ماه معرفی شد. امسال تنظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل 2 آگوست همراه خود فراهم کردن عالی کارکنان ها در نهایت به پایان می رسد.

برزیل، کانادا، فیلیپین، بلغارستان، لهستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژاپن میزبان مسابقه مقدماتی پسرها خواهند بود.

پیش به دلیل این روسیه در نتیجه تحولات به دلیل میزبانی اینترنتی هفته {سوم} خبر اطلاعات بود در سراسر جهان نبرد همراه خود اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید استعفا به دلیل میزبانی اینترنتی این ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کارکنان در داخل مسابقه نمایندگی {نمی کند}.

در داخل گروه پسرها 15 کارکنان به دلیل برزیل، لهستان، فرانسه، آمریکا، اسلوونی، صربستان، آرژانتین، ایتالیا، کانادا، ژاپن، ایران، آلمان، هلند، بلغارستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید استرالیا، روسیه باقی مانده است نمایندگی نکرده اند. معرفی شد.

{هر} کارکنان در داخل راهیابی به لیگ ملت های 2022 دوازده ورزشی برگزار می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید با اشاره به اینکه این رقبا ها همراه خود حضور شانزده کارکنان برگزار می تواند، کارکنان سراسری والیبال ایران تنها واقعی همراه خود کارکنان های فرانسه، آلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرژانتین رقبا {نمی کند}.