گزارش اقامت سپاهان 10 _ ذوب آهن 6به گزارش خبرنگار ایمنا، امشب دوشنبه 22 فروردین به دلیل ساعت 20:30 خدمه هندبال سپاهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذوب آهن در داخل ورزشگاه شهید میثمی به مصاف هم رفتند.

اسامی گیمرها سپاهان:

معلم ورزشی:

اسامی گیمرها ذوب آهن:

معلم ورزشی:

نیمه اول:

* ورزشی به همان اندازه {دقیقه} {دهم} همراه خود جذب می کند 4 به همان اندازه 4 مداوم است.

* شرکت کننده سپاهان گل می زند {ممنوع کردن} ایجاد شده از فلز

* سپاهان همراه خود منصفانه پاس فوق العاده جاده حفاظت ژوپان را باز کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برجاسیمه برای سپاهان گلزنی کرد.

*کلاه طلایی در داخل منصفانه ضد {حمله} شیفته کبیریان به گل رسید.

ورزشی به دلیل 10 بر 6 به درآمد سپاهان است.