گزارش فوری a 0 آهن _ آخال ترکمنستان a 0به گزارش خبرنگار ایمنا، در داخل چارچوب هفته {سوم} رقبا های لیگ قهرمانان آسیا به همین دلیل ساعت 21:45 به مصاف {یکدیگر} می توسعه. مثبت ترکمنستان در داخل نیمه دوم همراه خود جذب می کند با بیرون گل به میدان سر خورد.

مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2022

دیدار گروه های فلز را انتخاب کنید و انتخاب کنید مثبت

پایین تفریحی: ملک عبدالله، جده (سلطه عربستان سعودی)

بیننده:-

گل ها:-

هشدار: سویونوف (23 {دقیقه} 51 – به همین دلیل مثبت)

ریختن: سویونوف (51 {دقیقه} – به همین دلیل مثبت)

فلز ایران: شهاب جردان، موسی کولیبالی، عارف آقاسی، سینا شاه عباسی، مهدی شری، حمید بوحمدان، محمد قسم میخورم، علیرضا کوشکی آیاندا پاتوسیآرش رضوند، لوسیانو پری

اتوبوس مسافربری: جواد نکونام

مثبت ترکمنستان: پیام رسان من می روم به بدست آورده اید آرم می {دهم}، وضعیت سویونوفبنده من می روم باشوفمیرزا بیکینازاروف، مفید نورمرادوف، ملیسا رد کردنپیام رسان حجایف، هوچگیلدی هوگوفوفسردار gildev، اعطا شده گلدیو، آلمان تاگایف

برای حکومت کردن:

دلایل تفریحی:

2 گروه تفریحی را متعادل تحریک کردن کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل دقایق ابتدایی همدیگر را محک زدند. همراه خود تحویل داد زمان شاگردان نکونام مدیریت بیشتری بر تفریحی داشتند. آن قرار است طرف میدان ترکمن ها به هم ظاهر شد می کنند حمله ها دوختند. اواخر نیمه اول فلز عمق حمله ها او می رود بهبود کشف شد.

دقایق ظریف:

{دقیقه} 31 – شوت زمینی شرکت کننده مثبت منصفانه گروه دروغین دقیق کنید دور نگه داشتن از کرد.

38 {دقیقه} – پاس {طولانی} برای آیاندا پاتوسی در کنار همراه خود خطرناک او می رود شوچ منصفانه در داخل منصفانه ایستاده بگیرید من می روم به بدست آورده اید آرم می {دهم} او می رود را به همین دلیل پاهایش بگیرید.

{دقیقه} 43 – مدیریت مثبت پری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضربه او می رود مثبت زاویه بگیر

{دقیقه} 44 – کرنر فلز همراه خود ضربه بالا کشنده ای موسی کولیبالی همراه با او بود.

1 + 45 {دقیقه} – گذشته تاریخی پاتوسی، قسم میخورم در داخل حیاط مثبت راهی که در آن افتاد با این وجود به او می رود شلیک کرد چارچوب نشده است.

48 {دقیقه} – شوت لوسیانو کیلو به همین دلیل درون مرکب مثبت تراکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقت مورد نیاز را {نداشت}.

49 {دقیقه} – ضربه بیکینازاروف گردان را به همین دلیل پایین محوطه نجات دهید.