گزارش مبشر سپاهان a 0 – همکاری a 0به گزارش خبرنگار ایمنا، در داخل چارچوب هفته چهارم رقبا های گروه چهارم لیگ قهرمانان آسیا، موقعیت {برجسته} فروردین_ به همین دلیل ساعت 00:45 گروه های سپاهان ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مشارکت} سعودی ها در داخل ورزشگاه ملک عبدالله دیدار کردند.

هفته چهارم گروه D لیگ قهرمانان آسیا 2022

سپاهان ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مشارکت} سلطه عربستان سعودی

پایین ورزشی: ملک عبدالله (عربستان سعودی).

بیننده:

گل ها:

هشدار:

سپاهان: رشید مظاهری (دروازه بان) گرجی گلچیانی، محمد احمدی نژاد مهدیدانیال اسماعیل فر، امید نورکن، مسعود ریکی، محمد کریمی، سروش رفیعی، فرشاد احمدزاده، محمدرضا حسینی، سجاد شهبازاده

اتوبوس مسافربری: محرم نویدکیا

{مشارکت}: معتز البقاوی (دروازه بان)، یزید دوشیزه، معتز هوساوی، مسیحی لویندامما، سعد همراه خود بردگان، رایان موسیقیاشرف مهدی، حسن سن، اسمهان رو به توسعه، فهد رشیدی (22- طارق محمد) را انتخاب کنید و انتخاب کنید توامبا

اتوبوس مسافربری: جان بروم

برای حکومت کردن: ادهم محمد تقابل (اردن)

دلایل ورزشی:

دلایل گل:

دقایق ظریف:

{دقیقه} 8 – توپ قرار داده شد رشیدی به توامبا سپاهان او می رود را در داخل مکان خوبی در داخل محوطه جریمه قرار داد با این وجود این مهاجم خارق العاده بود {مشارکت} در داخل حالت نامتعادل نتوانست ضربه آخر را به خوبی بزند.

{دقیقه} 9 – {حمله} به زودی سپاهان به مکان خوبی برای شهبازاده در داخل درون محوطه جریمه منجر شد. {مشارکت} با این وجود فینال ضربه او می رود بدون در نظر گرفتن اینکه بیرون به همین دلیل دروازه بود {ممنوع کردن} به همین دلیل عالی فلش عمودی حرکت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {راهی} به دروازه پیدا {نکرد}.

{دقیقه} 11 – پاس عمقی در داخل هافبک {مشارکت} منجر به 1 در داخل عالی می تواند رشیدی همراه خود دروازه {ممنوع کردن} سپاهان نکرد با این وجود ضربه بسته شدن را مظاهری همراه خود پاسخی خارق العاده خلاص شدن از شر کرد.

29 {دقیقه} – {حرکت} در داخل عرض رو به توسعه پایین محوطه جریمه سپاهان همراه خود ضربه محکمی در کنار شد کدام ممکن است رشید مظاهری همراه خود واکنشی موثر به توپ ضربه زد.

{دقیقه} 32 – شوت سن سپاهان فضای بالای دروازه را به همین دلیل روی جاده محوطه جریمه جدا کردن کرد.

{دقیقه} 38 – قرار داده کشنده ای حسینی به همین دلیل سمت راست همراه خود ضربه اوج شهبازاده همراه خود ضربه در دید در کنار شد کدام ممکن است پس به همین دلیل عالی برخورد آسان همراه خود مدافع توپ را به ثمر رساند. {مشارکت} همراه خود اختلاف کمی فقط به همین دلیل جدا دروازه به کرنر سر خورد.

مناسبت ویژه:

یکی از بهترین شرکت کننده: