گزارش ها عصر شهرهای ایران در داخل روز {هفتم} فروردینبه گزارش خبرنگار ایمنا، هفته قبلی شهرهای ملت شاهد اتفاقات مهمی در داخل بخش های مختلف عمرانی، اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی بود. در داخل بسته نرم افزاری خبری ایمنا (خیلی کمتر به دلیل شهرهای ایران) به ارزیابی بسیار مهم ترین رویدادهای خبری {در این} زمینه می پردازیم.

رفع مسائل کلانشهر بلدختر نیازمند همکاری پیشرفته ترین و پیشرفته ترین است

در حقیقت مال خودم خیلی خودمشهردار بلدختر ذکر شد: رفع مسائل کلانشهر بلدختر نیازمند همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعامل داشتن پیشرفته ترین و پیشرفته ترین همراه خود {مدیریت} شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای اسلامی کلان شهر است.

افتتاح پارک بانوان شاهرود

محسن احمدی شهردار شاهرود در موضوع افتتاح بخش اول پارک بانوان این کلان شهر ذکر شد: پارک بانوان منسوب به راه اندازی محیطی ایمن، {دلنشین} را انتخاب کنید و انتخاب کنید باشکوه برای بانوان شاهرود راهی که در آن اندازی شده است.

بهبود 24 درصدی کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات کوره نشانی در داخل مهاباد

رحمان احمدی مدیرعامل گروه کوره نشانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیت شهرداری مهاباد ذکر شد: 12 ماه قبلی 630 عملیات کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات {در این} شهرستان مشارکت در شد کدام ممکن است نسبت به 12 ماه در گذشته 24 شانس بهبود داشته است.

ساختار مطالعاتی پارک فسیلی مراغه

شهردار مراغه همراه خود مقوله ای اینکه ممکن است بخواهید راه اندازی پارک فسیلی {در این} کلان شهر در مورد محبوبیت جهان قلمرو فسیلی این کلان شهر واقعاً احساس می تواند باشد، ذکر شد: ساختار احداث پارک فسیلی سریع همراه خود همکاری گروه سنجش را انتخاب کنید و انتخاب کنید آماده سازی پزشکی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. {مشارکت} خوب کارشناس تذکر اداره جو زیست

وزش باد از حداکثر مانع شدن به دلیل باز شدن دوربرگردان بوشهر می تواند باشد

حسین حیدری شهردار بندر بوشهر به دلیل سازماندهی زیرساخت های اجباری برای افتتاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده به دلیل دوربرگردان بوشهر خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: راه اندازی فینال ساخت و ساز امنیت این سرمایه گذاری ناشی از وزش باد از حداکثر همراه خود تاخیر مواجه شد.

احیای پارک رودخانه در داخل زمینی به مساحت 33 هکتار زعفران

علی امینی کاملا راضی شهردار رامسر احیای پارک 33 هکتاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساماندهی رودخانه زعفران وی معرفی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: احیای پارک رودخانه در داخل زمینی به مساحت 33 هکتار زعفران عرضه آب های سطحی سریع را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل رودخانه عملیاتی می تواند باشد زعفران 101 هکتار پایین درو کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود موافقت گروه آب برای ساختار گردشگری به کمیته توصیه فنی واگذار می تواند باشد.

اجرای آسفالت 120 هزار متر {مربع} در داخل رفسنجان

سعید گاندی مدیرعامل گروه عمران شهرداری رفسنجان ذکر شد: در داخل ماه های بهمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسفند 1400 کل شما آسفالت جاده های رفسنجان 120 هزار متر {مربع} {بوده است}.

خودکفایی گلخانه شهرداری بیت المقدس

راضی شاهیشهردار بیت المقدس رشد گلخانه قابل دریافت را یکی در میان نرم افزار های پیش روی شهرداری برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: این اقدام علاوه بر این تعمیر نیازهای گروه فضای بی تجربه، زمینه تخلیه کالا مختلف به سایرین را نیز پیشنهادات. شهرداری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید {درآمد} ثابت».

اجرای 1200 تن آسفالت در داخل جاده های زنجان

علیرضا انصاری معاون امور زیربنایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل شهر شهرداری زنجان ذکر شد: الگو اصلاح کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترمیم معابر شهر برای استقبال به دلیل نوروز به دلیل اسفندماه 12 ماه قبلی به راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه تعمیرات معابر به دلیل {سوم} اسفندماه همراه خود قوت پیگیری می تواند باشد. 12 ماه نو “.