گزارش ها عصر شهرهای ایران در داخل {هشتم} فروردینبه گزارش خبرنگار ایمنا، هفته قبلی شهرهای ملت شاهد اتفاقات مهمی در داخل بخش های مختلف عمرانی، اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی بود. در داخل معامله بسته خبری ایمنا (خیلی کمتر به دلیل شهرهای ایران) به ارزیابی بسیار مهم ترین رویدادهای خبری {در این} زمینه می پردازیم.

گفتن قیمت جدیدترین کرایه تاکسی در داخل یاسوج

عبدی اطلاعات مقدم رئیس نمایندگی حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل مسافر شهرداری یاسوج ذکر شد: قیمت کرایه به تصویب شورای اسلامی کلان شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویب کمیته تحمیل در داخل فرمان می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به شهرداری گفتن می تواند باشد.

30 هکتار مواد فرسوده فرون آباد

احسان درویچی، شهردار فرون آباد مسئولان شهرستان بکدشت گفتند: این شهرستان دارای 30 هکتار احساس فرسوده است کدام ممکن است ارائه دهندگان رسانی به ساکنان این {مناطق} را همراه خود مسئله مواجه کرده است.

تخته استخر شنا کار برای ذخیره آب

سبحان نظری شهردار شورا ذکر شد: در تلاش برای استفاده بیشتر از {بهینه} به دلیل آب، همراه خود دردسر شورای کلان شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدیریت} شهر، حوضچه ذخیره آب به مساحت 51 هزار مترمکعب احداث را انتخاب کنید و انتخاب کنید به استفاده می رسد. بلند مدت در دید.

پذیرش 467 فوتی در داخل صومعه های خزر

عظیمی صدر سرپرست {مدیریت} حرم شهرداری قزوین در داخل خصوص آمار پذیرش متوفیان در داخل سومین ماه زمستان ذکر شد: این گروه در داخل اسفندماه 12 ماه قبلی 467 متوفی اکتسابی کرد.

انتصاب سرپرست جدیدترین معاونت زیبایی شناختی، اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی شهرداری ساری

طی حکمی به دلیل سوی جواد طالبی شهردار ساری، احسان مرادیور در جهت سرپرست گروه زیبایی شناختی، اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی شهرداری ساری منصوب شد.

10 هزار شهروند به دلیل جشن های نوروزی شهرداری زرند استقبال کردند

علی ضیاءالدینشهردار زرند در داخل 12 ماه 1401 به دلیل اجرای نرم افزار های زیبایی شناختی خلاق شهرداری خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصدیق شد توالی {مدیریت} شهر در داخل شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای اسلامی همواره در داخل دردسر هستند به همان اندازه همراه خود نرم افزار های متفاوت زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی {برای تغییر} روحیه ساکنان {برنامه ریزی} کنند. وی ذکر شد: ورزش های خوبی را برای 12 ماه 1401 در داخل تذکر گرفتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم همراه خود همکاری {مدیران} ارشد شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکنان بتوانیم این قالب ها را دولت کنیم.

تجهیز {تفرجگاه} ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاط پشتی های زرین کلان شهر در داخل ایام نوروز

حسین اسماعیلی آل احمدی شهردار زرانشهر ذکر شد: امکانات اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارک های مرحله کلان شهر برای پذیرایی به دلیل ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مسافران} در داخل ایام نوروز تجهیز شدند.

اجرای قالب نوروزی در داخل ایستگاه مسافربری شهرداری رفسنجان

محمدرضا سلمانی مدیرعامل نمایندگی حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل شهرداری رفسنجان به دلیل آمادگی پایانه مسافربری برای پذیرایی به دلیل {مسافران} نوروزی خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: امسال بهبود هزینه اتوبوس بین شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرایه بین شهر {نداریم}.