گل اول همکاری همراه خود سپاهان برای تصاویر حرکتی سمیحان ​​النبات +به گزارش خبرنگار ایمنا، در داخل چارچوب هفته چهارم رقبا های گروه چهارم لیگ قهرمانان آسیا، موقعیت {برجسته} فروردین_ به همین دلیل ساعت 00:45 خدمه های سپاهان ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مشارکت} خدمه سراسری عربستان برای به دست آوردن گل اول در داخل ورزشگاه ملک عبدالله به مصاف هم سر خورد {مشارکت} مشتاق در مورد اسمهان رو به توسعه همراه خود دریافت پذیرش در پورتال سپاهان می توانید ویدئوی این گل را در داخل {زیر} تفسیر کنید: