گل دوم همکاری همراه خود سپاهان شیفته لوئیس + تصاویر حرکتیبه گزارش خبرنگار ایمنا، در داخل چارچوب هفته {سوم} رقبا های گروه D لیگ قهرمانان آسیا، به کانون توجه فروردین_ به دلیل ساعت 00:45 کارکنان ها {مشارکت} کارکنان سراسری عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپاهان ایران در داخل ورزشگاه ملک عبدالله به مصاف هم رفتند.

گل دوم {مشارکت} سپاهان شیفته لوئیس را در داخل {زیر} تفسیر می کنید: