گل {سوم} همکاری همراه خود سپاهان برای تصاویر حرکتی صبحی +به گزارش خبرنگار ایمنا، در داخل چارچوب هفته {سوم} رقبا های گروه D لیگ قهرمانان آسیا، تمرکز بر روی فروردین_ به دلیل ساعت 00:45 کارکنان ها {مشارکت} کارکنان سراسری عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپاهان ایران در داخل ورزشگاه ملک عبدالله به مصاف هم رفتند.

گل {سوم} {مشارکت} لسپاهان صبح در داخل {زیر} می توانید ببینید: