یکی از وظایف شورا نظارت بر تدوین سیاست ها و حسن اجرای امور حقوقی است.به گزارش خبرنگار ایمنا، مهدی حیدری امروز – شنبه 21 آبن – در جلسه کمیته های تخصصی زیرمجموعه کمیسیون فنی و ساختمانی شورا، گفت: بررسی های انجام شده توسط کمیته ها باید در شمول امور و اختیارات شورا قرار گیرد. شورا. تاکید کرد. وی گفت: سیاست گذاری و نظارت یکی از وظایف شورا این است که کار قانونی به درستی انجام شود.

وی با اشاره به موضوع معرفی اعضای کمیته های عمران، حمل و نقل، HSE و بررسی دسترسی به طرح غدیر، ادامه داد: کمیته های علمی در حوزه های عمرانی، ایمنی و حمل و نقل و حمل و نقل به عنوان عناصر شایسته و تخصصی. انگیزه و اشتیاق منشا اقدامات و برکات شورا خواهد بود و به عنوان اولین ماموریت، موضوع نتایج آزمون بتن غیر تراز غدیر توسط اساتید و نخبگان فنی و عمرانی بدون تسامح و یا تسامح بررسی می شود. تعارف

رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر همدان گفت: از ابتدای فعالیت شورای ششم پیگیر تشکیل کمیته های علمی تخصصی به منظور رصد بسیاری از موضوعات مهم و حساس بوده ایم.

حیدری تصریح کرد: سالی را از دست دادیم که هر کمیته می توانست چند موضوع مهم و سازنده را پیگیری کند و باید از فرصت باقی مانده استفاده کرد.

وی با اشاره به درخواست اهالی شهرک فرهنگیان به ویژه مرحله سوم و وضعیت راه های دسترسی و پل غدیر افزود: پس از اصلاح هندسی و ایجاد تقاطع غیرهمسطح، موضوع ورود به شهر مرتفع شد. این شهرک به ویژه برای ساکنان فاز سوم سایت نگران کننده است.

رئیس کمیسیون فنی ساخت و ساز شورای اسلامی شهر همدون گفت: پیشنهاداتی برای رفع این نگرانی ارائه شده است اما تصمیم نهایی را هیات هماهنگی ترافیک خواهد گرفت نه شهرداری و شورا تصمیم گیرنده نهایی است. “