155 سوخت پیک نیک به دلیل چادرهای {مسافران} نوروزی اصفهان برداشته شدابراهیم مطلبی در داخل اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایمنا گفت: شامگاه چهارم فروردین امسال 2 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 390 مسافر نوروزی در داخل کمپ سیاحتی فدک چادر برپا کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شومینه نشانان {مستقر} {در این} محل قرارگیری انواع 155 سیلندر سوخت پیک نیک را به دلیل چادرهای مسافربری بیرون کردند.

وی همراه خود مقوله ای اینکه در یک روز واحد 150 شومینه آرم در داخل حیاط پشتی فدک حضور دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بیشترین استفاده را ببرید دماسنج های مد روز دمای چادرهای مسافربری را اندازه گیری گیری می کنند، تصریح کرد: حیاط پشتی فدک یکی از آنها در نظر گرفته محل قرارگیری هایی است کدام ممکن است نیاز به به طور مکرر پایش شود.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس کمیته حفاظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوادث ستاد شرکت ها بازدید استان اصفهان یکپارچه داد: عصر قبلی انواع خیمه های {مسافران} نوروزی در مدرسه آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحت تأثیر قرار دادن به 25 عدد، ورزشگاه امین 68، امام خمینی(ره) زینبیه 100، امامزاده هفشاویه 11 رسید. ، استادیوم امیریه 60 باب، سالن قدیم نمایشگاه پل کلان شهر 111 باب، ورزشگاه ژول النرگس 105 باب، ورزشگاه کوثر 15 باب، ورزشگاه الفردوان 15 باب را انتخاب کنید و انتخاب کنید استادیوم ولایت 90 باب.

وی اظهار داشت: انواع خودروهای شومینه نشانی {مستقر} در داخل عوامل پرازدحام کلان شهر عصر دیروز به 10 سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید 20 شومینه آرم رسید. .

شاگردانم گفتند: دیشب (عصر چهارم فروردین) پارک فدک شبی با بیرون حادثه بود.