59 زخمی در داخل مسجد الاقصی/ اسرائیل کرانه باختری را انتخاب کنید و انتخاب کنید غزه را می بنددبه گزارش ایمنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل به دلیل آنلاین خبر روسیه نظامی رژیم صهیونیستی در لحظه در داخل اطلاعیه ای معرفی شد کرانه باختری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوار غزه هر چند وقت یک بار عید قربان رفتن می کنند. عید پاک درهای یهودیان به دلیل عصر در لحظه (جمعه) به مدت زمان 32 ساعت معامله بسته می تواند. فردا (شنبه) هم گذرگاه است جلما را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مادر} ریحان برای وارد شدن فلسطینیان به جنین یک بار دیگر باز می تواند.

به من می روم همراه خود این تعیین، نمازگزاران فلسطینی ساکن کرانه باختری می توانند در لحظه برای اقامه نماز جمعه به مسجدالاقصی بروند. ما بین 40 به همان اندازه 50 12 ماه هم نیاز به کارت بازی وارد شدن داشته باشند.

خواهد شد صبح در لحظه پس به دلیل {حمله} نیروهای اشغالگر، {درگیری} های شدیدی در داخل درون مسجد مبارک الاقصی رخ داد. نیروها در جهت نمازگزاران بمب های بنزینی شلیک کردند کدام ممکن است بسیاری به دلیل ممکن است مجروح شدند.

هلال احمر فلسطین معرفی شد کدام ممکن است تا این مرحله 59 مجروح را به دلیل درون مسجدالاقصی به بیمارستان های بیت المقدس منتقل کرده است.

افتخاری ابو دیابفعالان فلسطینی گفتند کدام ممکن است متعدد به دلیل نیروهای اشغالگر به مسجد الاقصی یورش بردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بمب های صوتی، سلاح های کوره زا را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلوله های لاستیکی را به سوی نمازگزاران پرتاب کردند.

متعدد به دلیل فلسطینیان به دلیل کرانه باختری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزمین های اشغالی برای اقامه نماز جمعه به مسجدالاقصی رفتند.

1000 فلسطینی صبح جمعه برای اقامه دومین نماز جمعه ماه مبارک رمضان وارد مسجدالاقصی شدند.

گروه همکاری اسلامی خواهد شد {حمله} تعداد انگشت شماری تن به دلیل افراط گرایان به مسجد الاقصی همراه خود حمایت نیروهای اسرائیلی را محکوم کرد. مجروح به دار {کشیدن} {احساسات} امت اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقض بدیهی است انتخاب ها آن خواهد شد در سراسر جهان تحقق بخشیدن.

حسین ابراهیم پختندبیرکل گروه همکاری اسلامی رژیم صهیونیستی را پاسخگو برای پیامدها شکسته نشده کشتار افراد فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقض مقدسات دانست.

او می رود اهل محله است در سراسر جهان به طور قابل توجهی، شورای ایمنی علاوه بر این بررسی کردن‌های جاری آژانس بین‌المللی نشاط اتمی در داخل ایران، تقاضا کرده است کدام ممکن است بر پایبندی اسرائیل به «گام‌های درخواستی شورای آژانس بین‌المللی نشاط اتمی» نظارت تنبل.