سوال در مورد چربی

من فصل 7 تنهایی را تماشا می کنم و به نظر می رسد دسترسی به چربی موتور اصلی است. حتی با داشتن 100 پوند گوشت…

ادامه مطلب