عربستان سعودی به شرکت‌های بین‌المللی گفته است که مقر منطقه‌ای خود را به پایتخت این کشور منتقل کنند یا در قراردادهای دولتی ضرر کنند. آن کار می کند.

مردی در 27 اکتبر 2013 از مقر شرکت صنایع پایه عربستان سعودی (SABIC) در ریاض، عربستان سعودی عبور می کند. فیصل الناصر/رویترز روز چهارشنبه، عربستان…

ادامه مطلب